Å rope «heia» er ingen industripolitikk, Høyre

DEBATT: Dette vil kunne styrke vår industrielle konkurransekraft og skape mange tusen nye arbeidsplasser.

Av: Kari Nessa Nordtun, ordførerkandidat Stavanger Arbeiderparti

I Arbeiderpartiet ser vi næringsutvikling i sammenheng med klima og miljø. Vi vil derfor fortsette å legge til rette for en aktiv industripolitikk uten at det går på bekostning av klimaet. Dersom Høyres Aleksander Stokkebø ønsker å være troverdig når han sier regjeringen vil mer for klima samtidig som de vil bygge industri, må hans eget parti og regjeringspartnere snart levere på å sikre investeringene for en fullskala verdikjede for karbonfangst- og lagring i Norge. FNs klimapanel er tydelig på at dersom vi skal nå målene i Parisavtalen er karbonfangst- og lagring helt nødvendig.

Dette vil Høyre derimot ikke betale for. SINTEF dokumenterer at det er store muligheter for norsk næringsliv dersom staten satser industrielt på karbonfangst og lagring. Dette vil kunne styrke vår industrielle konkurransekraft og skape mange tusen nye arbeidsplasser, blant annet i den norske prosessindustrien, som har mål om nullutslipp i 2050, samtidig som produksjonen skal dobles. Det vil også kunne styrke konkurransekraften til mer enn 30.000 eksisterende jobber i Norge. CO2-håndtering i Norge er imidlertid en forutsetning for å nå det målet.

* Store industrielle muligheter er knyttet til nærhet til infrastruktur for CO2-håndtering som kan gjøre oss til en attraktiv vertsnasjon for industri, fordi muligheten til å produsere utslippsfrie produkter styrkes.

* En satsing på hydrogen fra naturgass med karbonfangst, -transport og -lagring kan gi en omsetning på 220 milliarder i 2050 og mellom 25-30.000 arbeidsplasser i Norge

* I 2050 vil det kunne være behov for en flåte på over 600 skip for å transportere CO2. Ved å satse på å være først vil vi styrke konkurranseevnen til norske verft, rederier og leverandørindustri til å ta posisjoner i det internasjonale markedet.

* Et norsk fullskalaprosjektet for C02 vil i seg selv kunne sysselsette opp mot 5000 årsverk som i all hovedsak vil være arbeidsplasser i Norge, med videre ringvirkningseffekter. Teknologiutvikling og -kvalifisering gjennom fullskalaprosjektet vil kunne posisjonere norske aktører for det internasjonale markedet og gi dem konkurransefortrinn sammenliknet med aktører i land som ikke har et hjemmemarked.

Stokkebø og Høyres ordførerkandidat John Peter Hernes har de siste måneder byttet på å rope «heia!» høyest mulig for oljenæringen. Men å rope heia er ingen næringspolitikk, og å stikke hodet i sanden for nye muligheter vitner om en farlig næringspassivitet. 

Arbeiderpartiet skal utvikle, ikke avvikle olje- og gassindustrien. Vår suverent viktigste næring bidrar med enorme inntekter og skaper arbeidsplasser over hele landet. Vi ønsker å bygge videre på det vi kan og bygge morgendagens industri på skuldrene til olje- og gassnæringa. En tidlig satsing på CO2-håndtering i Norge vil være en investering i infrastruktur for industriutvikling inn i et lavutslippssamfunn, og vil kunne bygge fremtidig konkurransekraft for en bred norsk industri. Den potensielle verdiskapingen og alle de tusen arbeidsplassene er ikke noe vi i Arbeiderpartiet vil gamble med. Vi har alltid – og kommer alltid til å være – et industriparti som vil legge til rette for verdiskaping og arbeidsplasser, samtidig som vi tar hensyn til klima.

Til slutt: Stokkebø forsøker igjen å skape tvil om hvor Arbeiderpartiet står i olje- og gasspolitikken på bakgrunn av vedtaket om å legge bort en konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja. Det står ikke til troende: Høyre og FrP, med Bent Høye og Ketil Solvik-Olsen, kunne ha kommet til oss hver dag de 6 årene de har sittet med makta. Høyre og FrP har feilet. Nå må heller rette vår innsats mot å fortsette å videreutvikle olje- og gassindustrien og legge til rette for å skape nye næringer basert på den kunnskapen og kompetansen vi har.