Bildet er fra en A-krim-aksjon. Foto: Tore Bruland

A-krim: – Undergraver den norske arbeidslivsmodellen

Arbeidslivskriminalitet er et stort samfunnsproblem. Det sier Gro Ellingsen, talsperson i A-krim Rogaland.

A-krim er et samarbeid mellom Arbeidstilsynet, NAV Kontroll, Skatteetaten, politiet og Kemneren i Stavanger. A-krim ble opprettet for to år siden, men den svarte økonomien i samfunnet legger fremdeles press på den ærlige delen av arbeidslivet. A-krim jobber for å avdekke organisert arbeidskriminalitet og bakmenn, og bidra til en sunn, ærlig konkurranse i de ulike bransjene.

– Under press

– Arbeidslivskriminalitet er et stort samfunnsproblem, og det er ikke tegn på at problemet minker, sier Ellingsen.

– Den norske arbeidslivsmodellen er under sterkt press. Det norske samfunnet er truet, legger hun til. Ifølge 2016-tallene fra A-krim Rogaland ble 50 millioner kroner i inntekt unndratt.

– Men de reelle tallene, hvor mye fellesskapet går glipp av er trolig enda høyere. Hvor høyt er vanskelig å si, forklarer Ellingsen.

A-krim-statistikk fra 2016

  • 40 aksjoner og kontroller av større omfang.
  • 720 virksomheter og selskaper kontrollert.
  • 700 personer kontrollert.
  • 18 aktører er satt ut av spill.
  • 32 nettverk identifisert.
  • 29 personer er utvist fra landet.
  • Etterberegnet 50 millioner kroner i unndratt inntekt og 11,5 millioner kroner i unndratt merverdiavgift.

– Er disse aktørene blitt avskrekket av opprettelsen av A-krim for to år siden?

– Disse aktørene blir stadig mer oppfinnsomme for å unngå våre kontroller. Blant annet serverer de oss falske dokumenter, hvor alt tilsynelatende ser greit ut – uten at det er det. De tilpasser seg ikke lovverket, men de tilpasser seg våre kontroller. Vi må alltid «være på», svarer Ellingsen, som ber forbrukere – privatpersoner, være mer oppmerksomme.

– Disse aktørene består fordi forbrukerne kjøper svart arbeid. Likevel er mitt inntrykk at folk er i ferd med å forstå omfanget og skaden den svarte økonomien er for samfunnet. Kjøper man svart arbeid, så undergraver man viktige verdier i det norske samfunnet, sier hun.