Annonse
En enebolig på Våland, med sentrumstilbud i gåavstand, er drømmen til mange i Stavanger-regionen, ifølge undersøkelse Respons Analyse har gjort for Eiendomsmegler Vest. Foto: Henning Carr Ekroll

7 av 10 vil ha enebolig

Det bygges flest leiligheter, men det er enebolig folk vil ha. 69 prosent i aldersgruppen 30-44 år i Stavanger-regionen drømmer om enebolig.

Annonse
Rogalandsavis

Tallene kommer fram i en undersøkelse Respons Analyse har gjort for Eiendomsmegler Vest.

Det er store aldersmessige forskjeller i svarene.

Drømmen om enebolig er størst i aldersgruppen 30-44 år, der 69 prosent ønsker slik bolig.

Men den må de trolig lenger ut på landet med.

Bygger mest leiligheter

Av den eksisterende boligmassen i Stavanger er 32 prosent eneboliger. I Sandnes er eneboligandelen 51 prosent.

– Seks av ti boliger som er bygget i Stavanger de siste fem årene er leiligheter. Fortetting og et høyt antall leiligheter er et ønske fra myndighetene for å løse miljø- og klimautfordringene, sier viseadministrerende direktør Ole Morten Dreyer i Eiendomsmegler Vest i en pressemelding.

Tallene viser totalt sett at 51 prosent ønsker seg enebolig, 9 prosent rekkehus/tomannsbolig, mens 38 prosent foretrekker leilighet. Leilighet scorer høyest blant folk under 30 år (52 prosent) og over 60 år (59 prosent).

Vil bo sentralt

I undersøkelsen er folk også blitt spurt om hvor de ønsker å bo. 

76 prosent foretrekker å bo i eller nær by eller tettsted, mens 22 prosent prioriterer landlige omgivelser.

Reisetid til jobb er også tema i undersøkelsen. 12 prosent ønsker en reisetid fra bolig til arbeidsplass innenfor 15 minutter. Det store flertallet, 59 prosent aksepterer 15-30 minutter. 24 prosent godtar 30-60 minutters reisetid.

Med Stavanger-regionen menes Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg. Undersøkelsen er gjort blant 1202 personer på Vestlandet, hvorav 254 hører hjemme i Stavanger-regionen.    

Annonse