653 mobbesaker til fylkesmennene i fjor høst – 61 i Rogaland

Stadig flere mobbesaker meldes inn til fylkesmannen, og i om lag fire av fem saker har skolene brutt aktivitetsplikten.

Stadig flere mobbesaker meldes inn til fylkesmannen, og i om lag fire av fem saker har skolene brutt aktivitetsplikten. 

– Det er uakseptabelt at elever og foreldre opplever at skolen ikke gjør nok for å stanse mobbing. Disse tallene viser at for mange skoler bryter aktivitetsplikten.

– Jeg forventer at skolene følger opp den viktige jobben som må gjøres for å skape et godt skolemiljø for alle elever, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner til regjeringen.no.

I statistikken er Oslo og Akershus slått sammen, noe som gir størst omfang med 145 saker. Trøndelag er nummer to med 66 saker, mens Rogaland er nummer tre på lista over antall saker med sine 61.

– Vi ser at tallene på saker som meldes inn til fylkesmannen fortsatt er høyt, og jeg er bekymret for barna det gjelder. Altfor mange barn har en klump i magen når de går til skolen, og opplever at de voksne ikke gir dem den tryggheten de skal ha i skolehverdagen. Vi skal fortsette arbeidet med å skape gode inkluderende og trygge skolemiljøer, og bekjempe mobbing, sier Sanner.

I om lag fire av fem mobbesaker som fylkesmannen har ferdigbehandlet har konklusjonen vært at skolen har brutt aktivitetsplikten. En av regjeringens nasjonale satsinger for å redusere mobbingen ved skoler som har hatt mye mobbing over tid ble nylig evaluert.

Fra 2013 fikk 103 skoler i 42 kommuner veiledning fra eksterne veiledere gjennom Læringsmiljø-prosjektet i regi av Utdanningsdirektoratet. 

– Skoler som jobber systematisk med bedre og mer inkluderende skolemiljø lykkes. Evalueringen viste at andelen elever som opplevde mobbing gikk kraftig ned på alle skolene, skolene har blitt bedre til å avdekke og løse mobbesaker og kommunene er blitt bedre til å følge opp. Dette er et arbeid vi kan lykkes med, sier Sanner.