65 tonn avfall fra kunstgressbaner havner i naturen i løpet av et år

12.000 elever har bidratt til nye tall på svinn fra kunstgressbaner.

Hver gang det spilles fotball på en av Norges kunstgressbaner frakter hver spiller med seg to milliliter gummigranulat ut av banen. 

Det kan bety omtrent 65 tonn avfall som havner i naturen i løpet av et år – og mye av dette er plastmateriale, skriver Forskningsrådet i en pressemelding. Elever fra 285 skoler har deltatt i forskningskampanjen om å sjekke kunstgressbaner. 

LES OGSÅ: Sa opp jobben for å plukke plast i Asia (RA+)

De undersøkte hva slags gummikuler som ble brukt på sin nærmeste kunstgressbane, i tillegg til at de målte hvor mye gummi som klistret seg til klær og sko etter en kort fotballkamp.

Her kan du lese hele rapporten

Fotballspillere står ikke for alt svinnet fra kunstgressbaner, størstedelen av plastforurensingen fra banene stammer fra avrenning med regnvann, snømåking, vær og vind. 

Forskningskampanjens prosjektleder mener likevel at undersøkelsen er et viktig bidrag:

LES OGSÅ: Rogalendingene har ryddet 37 tonn søppel i år (RA+)

– Undersøkelsen vår gir unike tall på svinn av gummikuler som fraktes bort fra banene med spillere, og viser at enkle tiltak kan redusere denne forurensningskilden. Så er det i seg selv viktig at så mange elever får et innblikk i hvordan forskning kan bidra til å løse praktiske samfunnsproblemer, sier prosjektleder Marit Møllhausen i pressemeldingen.

Her kan du sjekke avfallet fra din kunstgressbane

– Denne type «folkeforskning» er verdifullt både for forskningsinstitusjonene som kan ta resultatene i bruk, og for deltakerne som får lære om forskningsmetoder, legger prosjektleder Møllhausen til.

LES OGSÅ: Han har arrangert 50 ryddedugnader i år (RA+)