Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner sier barn som står i fare for å bli sendt ut av Norge mot sin vilje, ikke bør ha pass.

62 barn etterlatt i utlandet mot sin vilje i fjor

Regjeringen utreder muligheten for å ta passene fra barn som står i fare for å bli sendt til utlandet mot sin vilje.

– Både jenter og gutter med innvandrerbakgrunn skal ha den samme friheten som alle andre til å bestemme over sitt eget liv og egen framtid, sier integreringsminister Jan Tore Sanner (H) til NRK.

107 personer fra Norge ble i fjor i rapportert inn som etterlatt i utlandet mot sin vilje. 62 av dem barn. Dette er kraftig økning fra 2016, da det var 79 saker om personer i utlandet.

Ifølge Sanner utreder regjeringen muligheten til å ta passet fra barn i fare, for å hindre at de sendes ut av landet.

– Det er noe vi ser på nettopp fordi vi mener det er så alvorlig at barn og ungdom blir sendt ut av Norge, mot sin vilje, til land der det utøves både vold og sosial kontroll, sier Sanner.

Han sier at tallene viser at det forebyggende arbeidet her hjemme må styrkes.

– Vi må jobbe for at færre blir sendt ut, samtidig må vi gjør det vi kan for å hjelpe utsatte i utlandet, sier Sanner.

Landene som nevnes som mest problematiske i årsrapporten fra Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelser er Pakistan, Irak, Somalia, Afghanistan og Syria. Til sammen kom henvendelsene fra 39 ulike land.

Les også: – Jeg ønsker ikke irregulære flyktningstrømmer, hvor mennesker drukner på veien

Har rett til egne livsvalg

– Alle skal kunne leve frie og selvstendige liv. Barn, unge og voksne har rett til å ta sine egne livsvalg. Vi vil også støtte organisasjoner som jobber for å styrke minoritetskvinners rettigheter – og bekjempe æreskultur og negativ sosial kontroll, understreker Sanner.

Årsrapporten viser at de fleste henvendelsene gjaldt trusler og andre former for æresrelatert vold (28 prosent), gjennomførte tvangsekteskap (25 prosent) og ufrivillige opphold i utlandet (14 prosent). 36 av sakene omhandlet kjønnslemlestelse.

– De forteller om at de ikke har mobiler eller internett tilgjengelig, og at de blir forlovet bort eller giftet bort, sier Layal Ayoub i organisasjonen NOK til NRK.

Hun arbeider mot sosial kontroll, og er i kontakt med unge som har opplevd å bli sendt ut, eller som står i fare for å bli det.

Les også: SV ønsker bredt forlik mot negativ sosial kontroll 

Norske kjærester

Ayoub forteller at enkelte foreldrene er redde for at barna skal få seg norske kjærester.

– De vil blant annet ikke at jenter skal miste jomfrudommen, og skal velge å gifte seg med en som ikke er fra deres eget hjemland. Jentene blir dessverre stemplet i miljøet som horer, sier Ayoub.

Direktør Mari Trommald i Barne- ungdoms og familiedirektoratet, sier det er vanskelig å hjelpe når barna og ungdommene først er utenfor Norges grenser:

– Det viktigste budskapet vårt er at man må være klar over at det er vanskelig å hjelpe etterlatte barn i utlandet, og det aller viktigste er å avverge at barna kommer i denne situasjonen, sier hun.

(NTB)