- 5000 flere elever skal fullføre videregående hvert år

Statsminister Erna Solberg legger hodet på blokka og lover at 5000 flere elever enn i dag skal klare å bestå videregående skole årlig innen 2025.

Statsministeren la onsdag fram det hun kaller et av Høyres aller viktigste løfter inn i årets valgkamp.

– Jeg vil gi et tydelig signal om at vi trapper opp innsatsen mot frafall i skolen, sa Solberg.

Sammen med kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) presenterte hun 50 punkter som Høyre mener er nødvendig for å nå målet.

– Det er et ambisiøst mål, men det er viktig å legge press på seg selv. Når vi mener dette er så viktig, så må vi også hele tiden være bevisst på hvordan vi prioriterer for å nå målet, sier Solberg til NTB.

Skjerper målene

Høyre har tidligere satt et mål at ni av ti elever i 2030 skal gjennomføre videregående opplæring innen fem år. Med dagens løfte skjerpes det til at godt over åtte av ti elever skal stå med et ferdig vitnemål eller fagbrev i hånden allerede i 2025.

Jan Tore Sanner sier partiet tør å være så konkret fordi de er trygge på at tiltakene vil gi resultater.

– Det aller viktigste er at vi faktisk legger hodet på blokka og sier at 5.000 flere skal gjennomføre. Det forplikter både oss, kommunene og fylkene, sier han.

Fokus på tidlig innsats

De 50 stegene består av noen nye tiltak, men oppsummerer først og fremst det som allerede er gjennomført eller kjent fra regjeringens skolepolitikk.

Blant de helt nye tiltakene er et punkt om å nedsette et ekspertutvalg som skal kartlegge hva som kjennetegner skolene som bidrar mest til elevenes læring, samt en stortingsmelding om videregående opplæring våren 2021. Det innføres også en samarbeidsplikt mellom kommunene og fylkene for å sikre en bedre overgang mellom ungdomsskolen og videregående for elevene.

Solberg understreker betydningen av tidlig innsats, og flere av de 50 tiltakene handler om tiltak i barnehagen, som for eksempel en ny plikt for kommunene til å identifisere barn som har behov for hjelp til norskopplæring.

25 prosent fullfører ikke

Statsministeren sier at selv om flere gjennomfører videregående skole i dag enn tidligere, så er frafallstallene fremdeles for høye. I snitt fullfører bare noe over sju av ti videregående opplæring i dag.

– Dette dreier seg om barns fremtid. Når 25 prosent ungdommene ikke fullfører, betyr det at vi gir dem en usikker fremtid, fastslår Solberg.

Hvor mye de 50 tiltakene vil koste, har ikke partiet gjort samlede beregninger av, sier Solberg.

– Men jeg ser for meg at vi kommer til å bruke mer penger på skole i årene fremover, sier hun.

Etterlyser tiltak mot ukvalifiserte

Leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal roser Høyre for å komme med en så klar og tallfestet ambisjon, men sier han savner en mye sterkere innsats i kampen mot ukvalifiserte i skolen.

– På dette viktige punktet hører jeg ingen tiltak. Det gir grunn til bekymring. Tusenvis av elever undervises av ukvalifiserte hver dag, sier Handal.

Kritikken støttes av Aps utdanningspolitiske talsperson, Martin Henriksen, som sier andelen ukvalifiserte i skolen har økt med nesten 50 prosent siden den borgerlige regjeringen tiltrådte.

– Elevene trenger ikke flere resirkulerte Høyre-løfter, men nok lærere i klasserommet, sier Henriksen.

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner sier i en kommentar at Utdanningsforbundet bør merke seg at Høyre heller vil bruke milliardbeløp som Ap har satt av til skolemat, på flere og bedre lærere.