Her fra Troll A. Foto: Carina Johansen, NTB scanpix

50 år siden det første oljefunnet

Ekofisk lå ennå to år fram i tid da den første norske oljen kom opp på dekket på Ocean Traveler.

Ocean Traveler boret i lisens 001 for Esso, skriver Sysla.

Lisensområdet lå rundt 250 kilometer til havs, vest for Stavanger. Det var, som nummeret tilsier, en del av den første konsesjonsrunden som ble holdt i april 1965.

Sommeren 1966 startet leteboringen, og brønner i engelsk og nederlandsk sektor ga grunn til optimisme.

– Under boringen i 1966 ble det klart at det fantes reservoarer i områdene vi boret i, og det var et godt tegn. Det var imidlertid ingen spor etter petroleumsforekomster, sier seniorgeolog Dag Bergslien i ExxonMobil Norway.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Bergslien har fordypet seg i selskapets historie på norsk sokkel. Sommeren etter kom altså gjennombruddet, og det første oljefunnet på norsk sokkel var et faktum.

– Det var ikke lenger bare en mulighet for at det fantes olje – nå var det bevist. Det var veldig gode nyheter, sier Bergslien.

To år senere førte Philips' leting til funnet av Ekofisk, det første feltet som kom i drift på norsk sokkel. (NTB)