Styreleder Stig Christiansen i Viking AS forventer at resultatet til Viking vil bli bedre enn de minus 5,5 millioner kronene som ble presentert fredag. Hovedgrunnen er salget av Samuel Adegbenro. FOTO: ESPEN IVERSEN

5,5 millioner i minus første halvår

Vikings driver fortsatt i minus, men klubben håper at salget av Samuel Adegbenro, som ikke er medregnet i halvårstallene, vil kunne gjøre årstallene bedre. Ytterligere oppsigelser varsles likevel.

Følg RA Sporten på Facebook!

Viking har i dag lagt frem sine halvårsresultater. De viser at klubben har gått 5,5 millioner kroner i minus første halvår 2017.

Salget av Samuel Adegbenro til Rosenborg er imidlertid ikke med i disse tallene. Det gjør at styreleder Stig Christiansen tror de endelige tallene for året vil kunne se bedre ut.

– Vi forventer at totaltallene blir bedre enn dette, men det blir trolig fremdeles i minus, sier Christiansen til RA.

Klubben venter seg fortsatt nedgang i billettinntektene, lavere inntekter fra medieavtalen og økte spillerlønninger i siste halvdel. Selv om mye av dette er eksternt finansiert er det med i regnskapet.

LES OGSÅ: Burchnall har aldri tenkt på å trekke seg

Kostnadskutt

Klubben har vært gjennom knallharde runder med kostnadskutt. Sviktende inntekter fra både sponsorer og publikum gjør likevel sitt til at tallene i regnskapet er røde. De har samtidig redusert lønnsutgifter og har samtidig hatt økte inntekter i form av Mods-konsertene. Driften totalt sett er mye nærmere å gå i hop nå enn i fjor. Spesielt om en tar med at tre millioner av minuset totalt er leie til Viking stadion AS. I fjorårets halvårsregskap var minuset på 7,7 millioner.

– Vi har gjennomført en rekke kostnadsredusernde tiltak, og ser at det har effekt. Men vi liker ikke at vi driver med negativt resultat, sier daglig leder i Viking, Eirik Henningsen, til RA.

Spillerlønningene er blant annet tatt ned med tre millioner kroner.

Den største inntektssvikten i klubben så langt i 2017 er på sponsorssiden. Her er totalen på 18,929 millioner kroner mot 22,814 millioner sammenlignet med første halvår i 2016. Billettinntektene er redusert fra 5,246 millioner til 3,988 millioner i samme tidsrom.

Klubben la fredag fram tallene på et aksjonærmøte på Viking stadion. Her sto også salg av stadion, budsjett for 2018 og sportslig status på agendaen.

LES OGSÅ: – Det røde kortet dreper kampen

Uenighet om styreform

Det ble også orientert om tankene rundt å gå bort fra dualmodellen for å drifte klubben og over på en modell med mer makt til aksjonærene. NFF har åpnet for et prøveprosjekt og Viking har signalisert interesse. Her er det åpenbart uenigheter – som det lenge har vært rundt temaet om mer makt til aksjonærene.

En av de største fordelene vil være at bredden skjermes ved en eventuell konkurs.

– Men vi tar nå dette med tilbake i styrene for å diskutere, sier AS-leder Stig Christiansen.

Når det kommer til 2018-budsjettet opererer Viking med to scenarioer i forhold til divisjon. Obos-tallene klubben har innhentet gjør at de beregner inntekter som er 20,8 millioner lavere ved et nedrykk. De beregner ti millioner i tapte sponsorinntekter, 8 millioner i lavere medieinntekter og resten av summen går på lavere kampdagsinntekter.

LES OGSÅ: Debutant Wichne hadde frysninger

Stadionsalg nært forestående

Et salg av Viking stadion til Stavanger kommune er nå på detaljnivå. Den viktigste enkelthendelsen som gjenstår er en avgjørelse i bystyret. Dette kommer sannsynligvis i oktober.

AS er helt avhengig av et salg for å overleve.

– Hvis ikke er nødemisjon den eneste plan B vi har, sier Stig Christiansen.

Han er klar på at salget må gi Viking en slik gevinst at de er gjeldfrie og har midler til å satse. De må ha muligheten til en bærekraftig drift.

Lykkes de har eierne et ønske om et pluss på tre millioner i 2018.

LES OGSÅ: Nå vil Viking forlenge med flere

Vil bli oppsigelser

Oppsigelser er likevel nært forestående - selv om noe av det vil komme naturlig om kommunen overtar stadiondriften. Det bekrefter direktør Erik Henningsen.

– Vi kommer nok ikke utenom. Enten vi holder oss eller ei, sier han.

Klubben har nå 7,2 årsverk igjen i administrasjon og drift, men vil igjen spare sport så langt det lar seg gjøre. Klubben er meget tydelig på at dette er kjernevirksomheten.

Henningsen anslår for øvrig en omsetning på 67 millioner, før spillersalg, i år.

– Vi er fornøyde med jobben Eirik Henningsen har gjort med kuttene, men vi har fortsatt ikke en bærekraftig drift. Det må til for å overleve, slår Stig Christiansen fast.

– Spiller for mer enn poeng

Trener Ian Burchnall er glad for at sport i utgangspunktet skal spares, men samtidig skeptisk til om det lar seg gjøre.

– Det er ikke første gang vi har hørt det det siste året.

Tallene som ble lagt fram, og varslene om ytterrligere oppsigelser, mener han er et bilde på situasjonen.

– Det eneste dette gjør er å understreke hvilket arbeidsmiljø vi har her. Alle som har vært med på dette her i området kan identifisere seg med situasjonen. At det blir enda flere oppsigelser er dårlig nytt. Vi har en veldig tynn administrasjon rundt laget allerede. Alle som er igjen jobber enormt mye. Kanskje 150 prosent av en vanlig stilling for å få dette til. Det er ekstra trist når folk som jobber så mye må gå, sier treneren.

Han vet at han er heldig om sport spares og mener det må brukes som en motivasjon på banen i avslutningen.

– Vi skal vite at når vi går på banen så spiller vi om mye mer enn bare poeng. Forskjellen på kuttene som vil komme er store i fra Obos-liga og Eliteserie, slår briten fast.