NAV-direktøren i Rogaland, Truls Nordahl, melder om at ledighetstallene fremdeles er høye. Foto: Roy Storvik.

5,3 prosent ledige i Sandnes

Rogaland har fremdeles høyest ledighet i landet, 4,5 prosent, men det er også bedring på noen områder. Men bykommunene har over 5 prosent arbeidsledighet, og flere er langtidsledige.

– Arbeidsledigheten er høy, og mange er i en krevende situasjon, men vi begynner å se positive bevegelser som gir grunn til forsiktig optimisme, sier direktør i NAV Rogaland, Truls Nordahl, i en pressemelding.

Justert for sesongvariasjoner er det en liten nedgang i arbeidsledigheten i fylket i august.

– Men dette skyldes at flere er i et arbeidsrettet tiltak via NAV, sier Nordahl.


I juli 2016 var det 4,6 prosent helt ledige i Rogaland, altså mot 4,5 prosent i juli. Trenden de siste årene har ellers vært liten oppgang eller stillstand fra juli til august, viser NAV-tall.

Tallene:

Ikke sesongjusterte tall:

Ved utgangen av august var 11.748 personer helt uten arbeid i Rogaland. Arbeidsledigheten er nå 4,5 prosent, mot 3,6 prosent i august i fjor. Norge totalt sett har en arbeidsledighet på 3,1 prosent. Bruttoarbeidsløsheten (summen av de helt uten arbeid og de på tiltak) er 5,1 prosent i august.

Flere er uten arbeid lenge. Det er en økning i tallet på personer som har vært uten arbeid i mer enn et halvt år. Av de 11.748 arbeidsledige i Rogaland har 6343 vært helt uten arbeid i et halvt år eller lengre. Arbeidsledigheten er høyest blant unge mellom 25 og 29 år.

Ingeniører og IKT

Det er flest arbeidssøkere innen yrkesgruppene ingeniør- og IKT- fag (2011 personer), industriarbeid (1981 personer), bygg- og anlegg (1675 personer) og innen kontorarbeid (1043 personer).

Variasjonene i arbeidsledigheten blant kommunene i Rogaland er store. Det er de større byområdene i fylket som har høyest arbeidsledighet. Eigersund har høyest arbeidsløshet med 5,7 prosent. Sandnes har 5,3 prosent mens Stavanger, Sola og Haugesund har en arbeidsløshet på 5,0 prosent av arbeidsstyrken. Karmøy har en arbeidsløshet på 4,0 prosent. Sola har 5,0 prosent, Randaberg 4,1 prosent.

Færre oppsigelsesvarsler

I august ble det utlyst 1623 stillinger i Rogaland. Dette er en økning på 46 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Fordelt på yrkesgrupper var 394 stillinger lyst ut innen yrkesgruppen helse, pleie og omsorg, 282 stillinger innen bygg og anlegg, 227 innen industriarbeid og 148 innen butikk og salgsarbeid.

– Vi merker en betydelig økning i pågangen fra arbeidsgivere som ønsker hjelp til å finne kandidater til ledige stillinger. Samtidig ser vi at det kommer inn langt færre varsler fra bedrifter om oppsigelser og permitteringer enn tidligere i år, sier Nordahl.