I løpet av årets seks første måneder har Norsk Pasientskadeerstatning mottatt 179 saker fra pasienter (eller pårørende) i Rogaland som mener at de har blitt feilbehandlet. Antallet saker har gått ned, mens utbetalingene har gått litt opp. Tallene fra Norge sett under ett viser den samme utviklingen. Foto: Erik Holsvik

43 mill. utbetalt etter pasientskader

I årets seks første måneder mottok Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) 179 saker fra Rogaland. Til sammen fikk pasientene utbetalt nær 43 millioner kroner.

De ferske halvårstallene fra NPE viser at færre rogalendinger har søkt om erstatning så langt i år enn samme periode i fjor. NPE mottok 179 saker fra Rogaland i årets seks første måneder. Samme periode i fjor var tallet 214.

LES OGSÅ: 71,5 mill. utbetalt i pasientskadeerstatning

Utbetalingene har likevel gått noe opp. Pasienter fra vårt fylke fikk utbetalt 42,5 millioner kroner første halvår i år mot 41,5 millioner samme periode i fjor.

På landsbasis har det vært en liten nedgang på 1,7 prosent på mottatte saker sammenlignet med første halvår i fjor.  

– Vi ligger tett opp til fjorårets tall. Fortsetter samme utvikling utover høsten, vil vi motta rundt 5700–5800 saker i løpet av 2016, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad i Norsk Pasientskadeerstatning i en pressemelding.

Kreft og tannbehandling 

Både pasienter og pårørende melder saker inn til NPE. Det gjør de dersom de mener at behandlingssvikt i helsetjenesten har ført til en pasientskade. Det er flest erstatningskrav knyttet til skader etter ortopedisk behandling og oppfølging av kreft. Fra den private helsetjenesten er det flest saker som gjelder skader etter tannbehandling. 

LES OGSÅ: Rekorderstatninger til feilbehandlede

Erstatningsutbetalingene til pasientene ligger på tilnærmet samme nivå som i første halvår i fjor.  

– Det er fortsatt litt tidlig å si hvor dette ender, men det meste taler for at vi i år kommer til å utbetale minst like mye i erstatninger som i fjor (933 millioner kroner), men kanskje opp mot én milliard kroner, sier han.

Mer informasjon

Fjorårstallene viste også en liten økning i utbetalinger, også i Rogaland. I 2015 ble det utbetalt 71 millioner kroner i erstatning til pasienter fra Rogaland. Det kom inn 63 flere saker i 2015 enn i 2014.

LES OGSÅ: Stor økning i pasientskadeutbetalinger

– Men det betyr ikke at det skjer mer feilbehandling enn før. Årsaken er snarere at pasientene får mer og bedre informasjon om rettighetene sine. De blir mer bevisste, sa pasientombud i Rogaland, Gro Snortheimsmoen Bergfjord, til RA tidligere i år.

LES OGSÅ: Gaper opp i utlandet