Annonse
Brann- og feiervesenet i hele landet ringer denne uken på 40 000 husstander over hele landet med tilbud om enkel kontroll av brannsikkerheten i boligen.

40.000 husstander får besøk av brannvesenet

Tilbyr gratis sjekk av brannsikkerheten i boligen.

Annonse
Rogalandsavis

Brann- og feiervesenet i hele landet ringer denne uken på hos 40 000 husstander over hele landet med tilbud om enkel kontroll av brannsikkerheten i boligen. Besøkene startet i dag og fortsetter til og med torsdag. 

Under boligkontrollene sjekker man varsling, slokkeutstyr, elektriske apparater og anlegg, ildsteder og rømningsforhold. Kontrollørene sjekker også alle røykvarslere i boligen og de skifter røykvarslerbatteri ved behov, skriver Rogaland brann og redning IKS på nettsidene sine.

De opplyser at sikkerhetssjekken er frivillig. 

Flest døde i desember

Kontrollen er et ledd i kampanjen Aksjon boligbrann, og er et samarbeid mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Norsk brannvernforening, Gjensidige, det lokale elektrisitetstilsyn og brann- og feiervesenet.

Desember og januar er de verste brannmånedene, ifølge Norsk brannvernforening. Totalt har 1 004 omkommet i brann i Norge siden år 2000. 141 av tilfellene skjedde i desembermånedene. Det er nesten tre ganger så mange døde som i augustmånedene, skriver de på nettsiden sin.

Færre har omkommet i branner

Hittil i år er 22 personer registrert omkommet i branner her til lands. Det er en positiv utvikling fra tidligere år, ifølge administrerende direktør Rolf Søtorp i brannvernforeningen. 

– 2017 har så langt vist en gledelig utvikling med usedvanlig få omkomne i brann. Hvis vi unngår katastrofebranner frem mot nyttår kan årets dødsbrannstatistikk bli rekordlav, uttaler han til foreningen

Annonse