Direktør Libe Rieber-Mohn i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi.

350 flyktninger til Rogaland

Norske kommuner skal bosette 4.400 flyktninger neste år.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har bedt norske kommuner om å ta imot til sammen 4.400 flyktninger i 2018. Det er langt færre enn i de siste to årene.

I løpet av 2016 og 2017 ble det bosatt over 26.000 flyktninger i Norge. Som følge av de lave asylankomstene i år, vil kun halvparten av kommunene som bosetter flyktninger i år, bli bedt om å gjøre det neste år.

Ved utgangen av oktober i år var det kommet 3.236 asylsøkere til Norge. Over halvparten av disse er fra Eritrea og Syria.

LES OGSÅ: Skal lære flyktningbarn å spille

Flest til Trøndelag

– De som blir bedt om å ta imot flyktninger, vil også få langt færre enn de har fått de siste par årene, sier Libe Rieber-Mohn, direktør i IMDi.

Hordaland, som bosatte 1.439 flyktninger i 2016, er bedt om å bosette 420 flyktninger i 2018. Og Oslo, som bosatte 913 flyktninger i 2016, er bedt om å ta imot 300 flyktninger neste år. Trøndelag er fylket som er bedt om å ta imot flest, 462 personer. I fjor tok trøndelagsfylkene, som blir slått sammen fra årsskiftet, til sammen imot 1.173 flyktninger.

IMDi fastslår at for å lykkes med integreringen, må kommunene jobbe for å øke kvaliteten på arbeidet med å integrere de nyankomne flyktningene.

LES OGSÅ: Røde Kors trenger flere menn (RA+)

Frist på nyåret

– Flere flyktninger må i arbeid, bli økonomisk selvstendige og integreres i lokalsamfunnet. De kommunene som har forutsetninger for å gjøre en god jobb, er prioritert i fordelingen av flyktninger i 2018, sier Rieber-Mohn.

150 av dem som skal bosettes i Norge i 2018, er enslige mindreårige.

Kommunene har frist til 6. januar med å svare på anmodningen fra IMDi.
LES OGSÅ: Ber Stavanger ta imot færre flyktninger
 

Antall flyktninger

Så mange flyktninger er de ulike fylkene bedt om å ta imot i 2018. Vedtak for 2017 i parentes:

* Finnmark 105 (311) 
* Troms 197 (541) 
* Nordland 340 (895) 
* Trøndelag 462 (1.173) 
* Møre og Romsdal 248 (707) 
* Sogn og Fjordane 130 (414) 
* Hordaland 420 (385) 
* Rogaland 350 (915) 
* Vest-Agder 200 (528) 
* Aust-Agder 135 (449) 
* Telemark 205 (530) 
* Buskerud 240 (679 
* Oppland 180 (536) 
* Hedmark 190 (537) 
* Vestfold 160 (367) 
* Oslo 300 (850) 
* Akershus 330 (837) 
* Østfold 210 (469)