KrF vil innføre en felles standard med maks 15 elever per lærer i 1.–4. klasse og maks 20 elever per lærer i 5.–10. klasse. Foto: NTB scanpix

3 eller 30?

KRONIKK: Noen ganger kan jeg kjenne at det er i overkant å håndtere 3 barn. Da er det ikke rimelig å forvente at læreren skal håndtere 30!

Av Inge Takle Mæstad, bystyrerepresentant, Stavanger KrF

Barn er en stor gave. Og et stort ansvar. De skal oppleve at de blir sett og møtt på sine følelser. De skal få utfordringer og oppmuntringer. De skal kjenne seg trygge og de skal bli mer selvstendige.

Det starter hjemme! Men barnehage og skole spiller også en enormt viktig rolle i dette store prosjektet som handler om å gi barna våre forutsetningene for å møte fremtiden. Og det er de første årene som er de viktigste.

Heldigvis er det mange partier som snakker mye og godt om tidlig innsats. Også når det gjelder skole. KrF gjør noe med det! De fire siste årene har KrF jobbet knallhardt og systematisk for flere lærere til de yngste elevene. I denne stortingsperioden har KrF fått gjennomslag for 1,3 mrd. kroner øremerket til flere lærerstillinger i 1. til 4. klasse. Uten disse midlene ville det ha vært om lag 1700 færre lærere i skolen.

Målet vårt for skolen er at den er inkluderende og at den klarer å gi tilpasset opplæring. At den enkelte elev blir sett og får utfordringer ut fra sitt ståsted. Hver eneste dag gjør lærere i Stavanger-skolen en formidabel innsats for å gjøre disse ambisjonene til virkelighet. Men vi vet også at veldig mange lærere opplever at de ikke har tid nok til elevene sine. Da må vi sørge for at de får de beste forutsetningene for å gjøre den jobben.

I Dovre kommune i Oppland har de hatt et prosjekt siden 2011 som handler om å redusere behovet for spesialundervisning gjennom å øke antall lærere i klasserommet. I stedet for å bruke mye penger på spesialundervisning, brukes ressursene i den ordinære undervisningen. Siden prosjektet startet har Dovre opplevd klart å halvere antallet elever som trenger spesialundervisning. Samtidig har resultatene i de nasjonale prøvene gått opp, og frafallet fra den videregående skolen etter VG1 har nærmest blitt borte.

For lærere er det jo ikke så veldig annerledes enn alle oss andre; Det er lettere å møte hver enkelt sine behov når du forholder deg til en gruppe på 15 enn en gruppe på 28!

Det er denne enkle logikken, sammen med både forskning og erfaringene fra Dovre, som gjør at KrF har stått på i fire år, og har planer om å kjempe videre.

KrF vil at det skal innføres en felles standard for alle skoler der det er maks 15 elever per lærer i 1.–4. klasse, og maks 20 elever per lærer fra 5.–10. klasse. Da får flest mulig utbytte av den ordinære undervisningen og mulighet til å følge opp de elevene som har litt ekstra læreutfordringer.

Det er mange løfter og prioriteringer i de ukene vi er inne i nå. Men når KrF går til valg med flere lærere som en av våre viktigste saker, så er det et løfte for fremtiden der historien gir oss troverdighet. Gjennom de fire årene som har gått har vi prioritert dette, og oppnådd resultater.

Så enten du er mamma eller pappa eller lærer – eller enkelt og greit opptatt av å gi barna den beste starten på livet; KrF trenger din støtte for å ta det neste trinnet!