Truls Nordahl, fylkesdirektør Nav. Foto: Arne Birkemo

3,1 prosent arbeidsledige i Rogaland

Arbeidsledigheten i Rogaland går ned. Men 49 prosent flere enn i fjor har vært ledige i mer enn to år.

Arbeidsledigheten går ned i alle kommuner i Rogaland, viser ferske tall fra Nav.

Samtidig er ledigheten i de største byene fremdeles høy.

– Nedgangen i arbeidsledigheten fortsetter. Det var færre arbeidsledige i november sammenlignet med november i fjor i alle kommuner og innen alle yrkes- og aldersgrupper i Rogaland, sier direktør i Nav Rogaland, Truls Nordahl, og legger til:

– Ledigheten er fremdeles høy i Stavanger, Sandnes og Sola.

Høyere i byene

Størst arbeidsledighet per november er det i Sola, Sandnes og Stavanger der bruttoarbeidsledigheten er på henholdsvis 4,9 prosent, 4,8 prosent og 4,6 prosent i november.

Rogalands-kommunene med lavest bruttoarbeidsledighet er Suldal og Bjerkreim med 1,1 prosent og Lund med 1,8 prosent ledige.

Langtidsledige

Nav-direktøren ser også at andelen langtidsledige øker, spesielt blant dem som har vært lengst uten jobb, og dette gir fremdeles grunn til uro.

4576 personer hadde vært arbeidssøkende i mer enn 26 uker i november.

Dette er 1421 færre enn på samme tidspunkt i fjor.

Samtidig har tallet på dem som har vært ledige i mer enn 104 uker økt med 49 prosent i samme periode.

– Relativt mange personer har vært helt uten arbeid i mer enn to år og vi vet at dette er en krenkende situasjon for den enkelte. Å hjelpe disse til å finne arbeid, enten i Rogaland eller andre steder, blir en av Navs viktigste oppgaver i tiden framover, sier Truls Nordahl.

Under 8000 uten jobb

Ved utgangen av november var 7991 personer helt uten arbeid i Rogaland.

Sammenlignet med samme måned i fjor er dette en nedgang på 32 prosent. Arbeidsledigheten i Rogaland er nå på 3,1 prosent totalt.

2381 arbeidssøkere deltok i et arbeidsrettet tiltak i november.

Summen av helt arbeidsledige og personer i arbeidsrettede tiltak gir en bruttoarbeidsledighet på 10.372 personer.

Dette tilsvarer 4,0 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten har gått ned med 25 prosent siden november 2016.

Færre unge ledige

Tallet på helt arbeidsledige mellom 16 år og 29 år er fortsatt på vei nedover i Rogaland. I november var 1928 personer i denne aldersgruppen registrert som helt arbeidsledige. Det er en nedgang på hele 36 prosent sammenlignet med november 2016.

– Et annet hovedmål for Nav er å hjelpe unge med å finne arbeid. Det gleder meg at antallet unge helt arbeidsledige er blitt kraftig redusert det siste året, sier Nav-direktøren.