Marie Smith-Solbakken er redaktør for den ferske boken om Alexander Kielland-ulykken som ble lansert torsdag. Her sammen med en av medforfatterne, Else M. Tungland. Samtidig med boken ble også en utstilling av portretter tatt av fotograf Tord F. Paulsen åpner på Sola strandhotell. Foto: Thor Erik Waage

268 stemmer i ny bok om Kielland-ulykken

Stemmer som ikke har blitt hørt på 36 år, og spørsmål det ikke er gitt tilstrekkelige svar på. Det er hovedingrediensene i den siste boken om Alexander Kielland-ulykken.

27. mars 1980 skjedde det utenkelige. Boligplattformen Alexander Kielland kantret. 123 personer omkom. 89 personer ble reddet.

36 år senere er det fremdeles mye uforløst rundt ulykken som har satt dype spor i alle involverte, så vel som i oljeindustrien og i hele regionen, mener Marie Smith-Solbakken.

Hun er redaktør for boken «Alexander Kielland»-ulykken – Hendelsen, etterspillet, hemmelighetene». Boken er blant annet basert på intervjuer med 268 personer som har en eller annen personlig tilknytning til den tragiske ulykken.

Sterke inntrykk

– Vi fant at svært mange fremdeles ikke har forsont seg med ulykken og de offisielle forklaringer om årsakene til den. Sorg, smerte, sinne og en sterk opplevelse av å ikke bli hørt, har preget mange av dem som på et eller annet vis var involvert i den tragiske ulykken. De har vi lyttet til for å forsøke å fortelle deres historier og la deres stemmer, som er viktige stemmer, endelig bli hørt, sier Smith-Solbakken til RA. 

Sammen med medforfatterne Else M. Tungland, Ellen Kongsnes, Hans-Jørgen Wallin Weihe og Christer D. Daatland har hun samlet historiene mellom to permer.

Møtene med de involverte har også gitt mange sterke inntrykk.

– Det var tøft å høre en av dykkerne som var med på redningsaksjonen si at det tok over 30 år før noen spurte ham om hvordan han opplevde situasjonen der nede, sier medforfatter Else M. Tungland til RA.

Nye sider ved ulykken

Intervjuene ga også innblikk i sider ved ulykkeshendelsen og etterspillet som tidligere ikke har vært kjent. 

Feil og mangler som ikke har blitt rapportert, tilbakeholdelse av informasjon, trusler om sanksjoner, og en fransk granskingsrapport som gikk under radaren i Norge er blant opplysninger og påstander forfatterne har undersøkt videre.

– I sum gir arbeidet vårt grunn til å stille spørsmål ved om vi har fått vite den hele og fulle sannheten om «Alexander L. Kielland»-ulykken. Jeg mener svaret er nei, sier Smith-Solbakken.

Lansering og utstilling

Boken ble lansert på Sola strandhotell torsdag ettermiddag. Til stede var godt over hundre berørte, pårørende og etterlatte etter ulykken. Samtidig  ble det også åpnet en fotoutstilling.

Fotograf Tord F. Paulsen har tatt miljøportretter av over 100 personer i tilknytning til Kielland-ulykken. 22 av disse stilles nå ut på hotellet.

Både boken og fotoutstillingen er en del av prosjektet «Råolje», som Marie Smith-Solbakken og Tord F. Paulsen står bak.