Rogalands Avis

Mímir om ransel-utdeling: - Ganske håpløst

På onsdag delte Kirkens Bymisjon 150 gratis ransler på fire timer. Dette får stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson (R) til å reagere.

– Jeg har vært og handlet skoleutstyr selv, og det er jo dyrt. Hvis du skal kjøpe alt nytt, kan du godt bruke godt over tusen kroner. Det er et godt innhogg i økonomien, sier Kristjánsson, som samme dag avleverte 6-åringen sin på Eiganes skole for første gang, til RA.

Han fortsetter:

– Det er 100.000 som står i matkø, og halvparten av dem er småbarnsforeldre. Det vil si at det er 50.000 familier med små barn som ikke har råd til alle måltider, og når man da skal betale for ryggsekk og pennal, er det ganske håpløst. Jeg tror det er vanskelig for oss med god råd å skjønne at 1000 kroner er en katastrofal utgift for noen som har veldig, veldig stram økonomi.

Barnetrygden holder ikke

For å få bukt med deler av problemet, mener Kristjánsson ikke burde redusere barnetrygden når barnet fyller 6 år. Han kaller barnetrygd-systemet i Norge for «veldig rart».

– Alle som har barn vet jo at de bare blir dyrere å ha med å gjøre. Det er helt feil at foreldre får mindre penger året barnet begynner på skolen.

– Fra 1. juli 2023 økte satsene for ordinær barnetrygd fra 1083 kroner i måneden til 1310 kroner. Satsen er 1766 for barn 0–6 år. Endringen betyr at du får mer utbetalt i barnetrygd hver måned. Hjelper dette på?

– Hvis barnetrygden holdt nå, hadde ikke Kirkens Bymisjon hatt denne pågangen, og matkøene ville ikke vokst. Det holder helt beviselig ikke. Det gjøres mange gode ting, men torsdag kom ny renteøkning. For hver gang man går ett museskritt i riktig retning, går prisene sju mil feil vei. For hver gang regjeringen øker trygden med 200 kroner i måneden, har prisene økt 2000 kroner i måneden i mellomtiden.

Stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson (R)

Universelle ordninger: – Skal skattlegge herfra og til helvete

Kristjánsson mener kommunen vil treffe de mest utsatte barnefamiliene ved å øke sosialhjelpen og ved å videreføre gratis SFO og gratis skolemat.

– Vi går til valg på å øke sosialhjelp-satsene. Vi har slitt med å få med oss Arbeiderpartiet på dette mens vi har styrt i Stavanger denne perioden, men vi har likevel fått til mange andre gode ting som gratis SFO og skolemat.

Kristjánsson er imidlertid ikke fornøyd med at Høyre «truer» med å fjerne ordningene, som letter økonomien for småbarnsfamilier i Stavanger, ifølge Kristjánsson

– Høyre vil ikke videreføre gratis skolemat eller gratis SFO. Jeg tror ikke de skjønner hvordan det er å være fattig. De sier barn som ikke har mat med på skolen, kan be om å få et knekkebrød av en av de voksne, sier han og sikter til en kommentar fra Knutsen Hegdal i politisk kvarter i april.

– Det er mange som vil vegre seg for å spørre, av skam og frykt for å bli stigmatisert. Én ting er at du mangler skolesekk, men at noen kanskje mangler mat er skummelt å tenke på. Det gjør noe med barndommen.

– Høyre vil hjelpe innbyggere i en krevende økonomisk situasjon gjennom tilpassede ordninger, som SFO-friplasser med inntektsgrense. Slik får ikke dem med to, tre og fire millioner i inntekt et tilbud de ikke trenger. Hva mener du er galt med denne strategien?

– Argumentet er selektivt. De mener forhåpentligvis ikke at rike folk skal betale for skole? Vi bygger veier, og hvis du tjener to millioner kroner får du gå på veien uansett. Høyre mener også at mange velferdstjenester skal være gratis og at alle skal få dem, vi er bare uenige i hvor grensen skal gå.

Han legger til:

– Vi har tenkt å skattlegge de med to millioner i inntekt herfra og til helvete. Man trenger ikke å være bekymret ett sekund for at de rike skal få for mye penger. Når velferden er universell vil de få også få barnetrygden, men vil bidra mer for å finansiere den.

Høyre: – Bare nedrig

Sissel Knutsen Hegdal, ordførerkandidat Stavanger Høyre, stusser over kommentaren fra Kristjánsson.

– Kommentaren om at Høyre ikke forstår hvordan det er å være fattig er bare nedrig. Høyre har medlemmer fra alle sosiale lag. Men mens fattige familier i 2., 3. og 4. klasse har ventet forgjeves på flertallets underfinansierte ordninger, har vi foreslått treffsikre ordninger som kunne vært på plass i morgen. Når vi snakker om menneskers hverdag må pragmatisme trumfe ideologi, sier Hegdal til RA.

Sissel Knutsen Hegdal gruppeleder Stavanger Høyre ordførerkandidat

– Forsvinner skolematordningen hvis dere kommer til makten?

– Høyre er ikke imot skolemat, men er skeptisk til en politikerstyrt, standardisert skolematordning. Vi har tiltro til at dyktige folk i skolen kjenner sine elever og deres behov best. Derfor løfter vi skolebudsjettet, slik at skolene selv kan bestemme ressursbruken, og bruke det på det de selv vil – også en tilpasset skolematordning om det er ønskelig, sier Sissel Knutsen Hegdal, ordførerkandidat Stavanger Høyre.

– Og vil Høyre videreføre den kommunale støtten til gratis SFO for førsteklassinger?

– Over statsbudsjettet er SFO gratis for 1.-klassinger, samt 12 timer per uke i 2. klasse. Høyre planlegger ikke å fjerne statlige midler. Derimot har vi en ordning med heltidsplass fra 1. til 4. klasse for familier med moderate inntekter. Disse to ordningene supplerer hverandre, sier Knutsen Hegdal.

– 100 prosent plass for førsteklassinger er ikke gratis over statsbudsjettet. I dag betales de resterende 40 prosentene av Stavanger kommune. Vil dere videreføre dette?

Vi vil sørge for at alle familier med to forsørge med inntekt under 1 million får gratis SFO – ikke bare på første trinn, men også andre, tredje og fjerde trinn. De som tjener flere millioner har råd til å betale SFO. Vi prioriterer sosial utjevning. For single er inntektsgrensen 500.000 kroner. Men vi ser at det er betydelig mer krevende å være enslig forsørger, så denne grensen skal vi diskutere på ny når vi har budsjettarbeid i oktober.

Nyeste fra Dagsavisen.no: