Rogalands Avis

Matutdeling for flyktninger avvikles

I 2023 har det i gjennomsnitt bodd 100 personer på Hero Akutt innkvartering hver dag. Stavanger kommune har så langt i år bosatt 261 personer.

11. mai var det 104 beboere på mottaket. Stavanger har, som eneste kommune i landet, tilbudt ukentlig utdeling av gratis ekstra matvarer til beboere i Hero Akutt innkvartering avdeling Thon.

Kommunedirektøren anbefaler at tilbudet avvikles 15. juni 2023, fordi mottaket nå har blitt «et ordinært mottak og livsoppholdsytelsene for beboerne dermed er økt», heter det i saken fra administrasjonen.

– Forskjellsbehandling

Kommunedirektøren legger også til grunn at hvis ordningen fortsetter vil dette innebære forskjellsbehandling sammenlignet med andre ordinære mottak ellers i landet, og vil «kunne komme i konflikt med nasjonale føringer for slike føringer».

Tiltaket ble iverksatt 15. juli i fjor fordi flyktninger i mottaket opplevde at livsoppholdssatsen var altfor lav til å sikre «et nøkternt, men forsvarlig kosthold». Dette var Stavanger kommunes flyktninghelseteam enig i.

Torsdag behandlet Formannskapet saken. Alle representanter sluttet seg til Kommunedirektørens vurdering.

Ordning for matutdeling til flyktninger avvikles fra 15. juni.

Fra akutt til ordinært mottak

Fra 1. mai i år er flyktningmottaket «ordinært» og antall plasser økes fra 105 til 150 personer. De økonomiske satsene økes for for den enkelte beboer fordi beboere på ordinært mottak skal tilnærme seg samfunnet på samme måte som andre innbyggere mens de venter på å bli bosatt.

Nyonga Rugumayo Amundsen er ny leder for det ordinære mottakssenteret.

– Opplever dere at tiden er moden for det?

– Nå har vi gått fra å være akuttmottak til ordinært mottak. Kommunen vurderer slike endringer, og vi respekterer deres avgjørelse, sier Amundsen til RA.

Har bosatt 261 flyktninger så langt i 2023

Flyktningtjenesten har ansvar for tilrettelegging og gjennomføring av bosetting for alle enslige voksne og barnefamilier i byen, samt arbeid knyttet til introduksjonsprogrammet, som også innebærer tilknytning til arbeidslivet.

– Hvor mange har blitt bosatt så langt i år?

– Status per mandag 30. mai var at vi bosatt 261 flyktninger totalt i år, 222 av dem er fra Ukraina. Vi følger opp over tyve nasjonaliteter, og 85 prosent av alle som er bosatt er fra Ukraina, sier Tor Arne Hartvigsen, virksomhetsleder for Flyktningtjenesten til RA.

Tor Arne Hartvigsen, virksomhetsleder for Flyktningtjenesten.

– Vi har et politisk vedtak om å bosette 770 personer i år, og vi har allerede sagt ja til 355 av de plassene.

– Hvor krevende er det å finne boliger i Stavanger nå?

– Det begynner å bli litt mer krevende i fjor. Kommunen har jo leid inn over 367 boligenheter fra det private markedet siden april 2022.

Nyeste fra Dagsavisen.no: