Rogalands Avis

Dette er Stavangers nye byarkitekt: - Dette har jeg sett fram til lenge

Henrik Lundberg (61) er ansatt i den nyopprettede stillingen som byarkitekt. Han starter i august.

I oktober vedtok Utvalg for by- og samfunnsutvikling å opprette en flunkende ny kommunal avdeling i Stavanger: Byarkitekten.

Mens Byantikvaren våker over den eldre og verneverdige bebyggelsen, skal Byarkitekten være en ombudsmann for den nye bebyggelsen.

- Jeg har lenge vært engasjert i byens utvikling. Det er et superviktig tema og dette er en jobb jeg har sett frem til at skulle bli utlyst, sier Henrik Lundberg til RA.

Byggesakssjef Sven Norland i Stavanger kommune sier følgende om Lundberg:

– I tillegg til å være en dyktig fagperson, er Henrik Lundberg en uredd og tydelig stemme med et stort engasjement for arkitekturens rolle i byutviklingen. Han vil være en viktig støttespiller – og en utfordrer – for alle som bryr seg om byen, sier han i en pressemelding.

- Et superviktig tema

Lundberg er utdannet sivilarkitekt og kommer fra KAP Kontor for Arkitektur og Plan, som han var med på å starte i 2001.

- Jeg er utdannet arkitekt og har drevet eget kontor i noen og tyve år. Gjennom at jeg har jobbet både for private og for kommuner, kjenner jeg til aktører og problemstillinger. Jeg har alltid vært interessert i byplanlegging og Stavangers utvikling. Det er et superviktig tema og dette er en jobb jeg har sett frem til at skulle bli utlyst. Det er mye godt som skjer og så er det en del ting vi kan bli bedre på, og det er det jeg håper jeg kan hjelpe til med og dytte ting i riktig retning, sier Lundberg.

- Hva mener du Stavanger kan bli bedre på?

- Når man bygger ting er det veldig fint hvis man klarer å løse flere problemer på en gang. Ofte sikter man seg inn på enkeltting, men arkitekturen har en merverdi som gjør at den kan gjøre mange ting samtidig. Hvis man planlegger litt smartere, kan ting bli enda bedre.

Arkitektur for et bedre samfunn

Han ser fram til å tiltre stillingen i august og synes at det er ekstra spennende at han får være med å forme rollen sin.

– Dette har jeg sett fram til lenge. Det aller første jeg skal gjøre er å bli kjent med forholdene i kommunen og alle de som allerede jobber der som gjør viktig ting, så jeg skal finne min rolle. Jeg synes det er ekstra spennende fordi jeg kan være med å forme den selv. Det finnes byarkitekter i Bergen og Trondheim som jeg kjenner til. Jeg skal også ha et samarbeid med dem og få litt av deres erfaring.

Smartere byplanlegging kan hjelpe Stavanger med å nå klimamålene, tror Lundberg. Stavanger ska redusere utslippene med 80 prosent (fra 2015 til 2030), og innen 2040 være en fossilfri kommune.

- Jeg tror at arkitekturen kan hjelpe Stavanger med å nå de ambisiøse klimamålene. God arkitektur bidrar til å lage et bedre samfunn, og det strever vi jo hele tiden med å få til. Det blir en viktig oppgave framover at vi får en sosial dimensjon og estetisk dimensjon, sier han.


Nyeste fra Dagsavisen.no: