Rogalands Avis

300 ukrainske kommuner ønsker seg norske «partnere»

Heller enn at Stavanger inngår et vennskapsby-samarbeid med en ukrainsk by, foreslår Kommunedirektøren å prøve ut en ny partnerskapsavtale, utarbeidet av KS.

Krigen i Ukraina har vart i over 400 dager. Etter initiativ fra Høyres ordførerkandidat Sissel Knutsen Hegdal, har administrasjonen utredet mulighetene for vennskapsby-avtale med en by i Ukraina. Formålet er å inngå et langsiktig og forpliktende samarbeid med en by i det krigsherjede landet – også etter krigen er over og landet skal bygges opp igjen.

Administrasjonen vil inngå «partnerskapsavtale» med aktuelle ukrainske kommuner.

KS har utviklet en ny type samarbeid og oppfordrer nå norske kommuner til å knytte en slik relasjon til ukrainske byer. I slutten av mars deltok ordførere fra Ukraina på KS’ kommunalpolitiske toppmøte i mars 2023.

KS har satt i gang et arbeid for å koble norske kommuner med kommuner i Ukraina og samarbeider med det som tilsvarer KS i Ukraina.

Konseptet er et kommunesamarbeid som legger vekt på både kortsiktige og langsiktige tiltak. «De kortsiktige tiltakene kan rette seg mot konkrete, akutte behov som oppstår mens krigen ennå pågår med full styrke, som for eksempel utstyr til oppvarming i løpet av vinteren. De langsiktige tiltakene er på sin side rettet mot systematisk gjenoppbygging av lokalsamfunn når omstendighetene tillater det».

Innstillingen skal behandles i Formannskapet kommende torsdag.

Kyiv har allerede 39 vennskapsbyer

Administrasjonen har konkludert med at dette er en mer treffsikker og effektiv avtale for Stavanger å inngå.

Ingrid Hauge Rasmussen er saksbehandler i administrasjonen. Styrken til denne avtalen er at KS tar hånd om koordineringen og setter sammen byer på grunnlag av hvilke behov de ukrainske kommunene har, trekker Rasmussen fram.

– Det koordinerende arbeidet KS har tatt på seg, er veldig bra. De finner ut hvilke byer som trenger hva, og hva andre byer kan tilby dem, og matcher dem på det grunnlaget, sier Rasmussen til RA.

Opplegget fra KS tilbyr Stavanger en mulighet hvor det er sikkert at hjelpen treffer et behov.

– Ifølge Wikipedia har Kyiv 39 vennskapsbyer fra før av. Nå har tre hundre ukrainske kommuner søker om norsk partnerskapsby. Vi må være lydhøre for hva de faktisk trenger.

Ingrid Hauge Rasmussen i Stavanger kommune.

Forrige vedtak: – Prioritere raskes og mest effektiv hjelp

Tilbake i januar sendte Høyres ordførerkandidat Sissel Knutsen Hegdal et oversendelsesforslag i Kommunalutvalget hvor kommunedirektøren bes vurdere et vennskapsbysamarbeid mellom Stavanger kommune og en by i Ukraina.

– Når Ukraina står alene etter konflikten er over, ligger det et enormt behov for hjelp som jeg tenker Stavanger skal ha en rolle i. Min målsetting er at vi skal være der for Ukraina, sa Hegdal til RA i januar.

I februar vurderte Kommunedirektøren at en vennskapsby-avtale ikke er mest effektivt, men Kommunalutvalget gikk imot innstillingen fra Kommunedirektøren, og vedtok følgende:

«Kommunalutvalget støtter å gå videre med en utredning av hensiktsmessighet av vennskapsby, men understreker at ethvert tiltak som gir raskest og mest effektiv hjelp til Ukrainas frihetskamp bør prioriteres. Dette inkluderer en vurdering av å oppskalere støtten til Europarådets Ukrainian Intercultural Cities network, som Stavanger allerede har støttet administrativt».

Høyre: – Veldig positivt

Høyres ordførerkandidat Sissel Knutsen Hegdal er positivt innstilt til forslaget fra Kommunedirektøren.

– Det er veldig positivt at KS har dratt dette i gang. Kommunedirektøren kommenterer at intensjonen i vennskapsby-samarbeidet er ivaretatt gjennom partnerskapssamarbeidet. Så lenge intensjonen om at relasjonen er forpliktende og langsiktig, er ivaretatt, synes jeg det er veldig positivt.

Sissel Knutsen Hegdal (H).

– Det skal bli spennende å se på det konkrete innholdet og ambisjonsnivået KS nå legger opp til, og at vi faktisk også klarer å levere på det. Det er interessant at det er delt opp: byer som er direkte rammet av krigsherjinger og geografiske områder – så resten av landet som også har et behov, men som er i en annen kategori. Det at KS har gjort den sonderingen, gjør det mulig å differensiere og stille opp på ulike måter.

Arbeiderpartiet: – Mer effektivt

Aps gruppeleder Dag Mossige er også positiv til forslaget fra administrasjonen. Mossige har tidligere uttrykt til RA at han er usikker på om å etablere en vennskapsby-avtale er det mest hensiktsmessige midt i en krig.

– Kommunedirektøren mener det er bedre og mer effektivt å gjøre det gjennom KS, som koordinerer alle disse forespørslene. Poenget er å hjelpe Ukraina raskes mulig og koble byer sammen. KS har fått en koordinatorrolle for norske kommuner som ønsker å inngå et tettere samarbeid med byer i Ukraina. Det ivaretar det vi ønsker å gjøre på en bedre måte enn vennskapsby-avtalen.

Dag Mossige, Arbeiderpartiet

Administrasjonen vil også videreføre det etablerte samarbeidet med det ukrainske nettverket i Intercultural cities (ICC), gjennom Europarådet. Stavanger kommune var første norske kommune som ble med på ordningen.

– Jeg er glad for at de vurderer å øke den støtten. Russlands angrep på Ukraina er ikke bare militært. De anerkjenner ikke Ukrainas rett til å eksistere og de forsøker å ta kulturen. Derfor er det viktig for oss å verne opp om ukrainsk kultur. Vi har ikke brukt enorme summer på samarbeidet med ICC, men de pengene strekker veldig langt. Du skaper kulturelle aktiviteter for de i området, skaper avbrekk fra krigen og hjelper med å ivareta ukrainsk kultur. Det er effektivt og hensiktsmessig, og jeg er veldig glad for at vi ligger an til å øke støtten.

Han understreker at det ikke stenger dørene for å etablere en vennskapsby-relasjon med en by i Ukraina.

– Selvfølgelig kan det bli aktuelt å få en offisiell vennskapsby, men akkurat nå er det mer hensiktsmessig å gjør det slik.

---

Konsept for kommunesamarbeid

De ukrainske samarbeidskommuner vil bli inndelt i to hovedkategorier:

  • Kommuner i krigssonen som har blitt påført betydelige ødeleggelser av infrastruktur og bygningsmasse, hvor sosiale nettverk er brutt grunnet innbyggere som har flyktet eller blitt drept, og hvor administrative systemer må bygges opp igjen etter å ha blitt både fysisk og institusjonelt ødelagt.
  • Kommuner utenfor krigssonen som trenger støtte av mer institusjonell karakter for å håndtere utfordringer i etterkant av krigen. Mange av disse har mottatt et stort antall internt fordrevne personer med behov for integrering og med traumer som må bearbeides. Her kan de norske samarbeidskommunene dele kunnskap og erfaringer om mottak og integrering av flyktninger.

Prosessen rundt etableringen av dette norsk-ukrainske kommunesamarbeidet ivaretas av KS og AUC, og vil bli koordinert med initiativer igangsatt av EU og Europarådet, samt relevante europeiske og internasjonale organisasjoner, inkludert Council of European Municipalities and Regions (CEMR).

Kilde: KS.no

---


Mer fra Dagsavisen