Rogalands Avis

Få uker til endringen: Her får du ikke lenger kjøre bil

Deler av Breigata og et lengre strekk i Kirkegata blir bilfrie i mai, dato er satt. Nå skal gående få plassen midt i gaten, med nye gatemøbler og muligheter for salg og uteservering på begge sider.

Datoen for endringen er nå klar.

– Torsdag 4. mai stenges gaten for trafikk, da har vi én dag på å sette ut møblene, og så er det åpning av gågate 5. mai, samtidig som åpning av Sommervågen, opplyste Elin Elisabet Vileus Henrikson i Stavanger kommune da politikerne i utvalg for miljø og utbygging fikk detaljer servert onsdag ettermiddag.

Hit, men ikke lenger? Trafikksikkerhet fører nå til at Breigata foreslås stengt helt fra Havneringen.

Prøveprosjektet med gågate i større deler av Kirkegata og i Breigata skal vare til høsten 2024. Underveis skal eksterne konsulenter se på trafikkavvikling og -sikkerhet, om det blir et økt antall fotgjengere, hvordan omsetningen for butikkene i området utvikler seg og hvordan de som driver forretning er fornøyd med møblering og andre endringer.

– Det viktige med evalueringen er jo før- og etter-situasjonen, vi vil høre med gårdeiere og andre aktører hvordan det er å drive i gaten i dag, og hvordan det vil være etter endringen. Vi skal også jobbe med kommunikasjon utad, for sentrum tilhører alle, sier Hermanson.

Sikkerheten vurdert

Varetransporten skaper utfordringer når større deler av Stavangers sentrum blir del av gågatesystemet. Nå er denne strekningen nattestengt.

I møtet i utvalg for miljø og utbygging onsdag la kommuneadministrasjonen fram et notat med to ulike alternativer for endringene. Hovedprinsippene om gågater er for lengst vedtatt, men arbeid med detaljene har fått kommuneadministrasjonen bekymret over trafikksikkerheten i løsningen politikerne har valgt, med stengning og skilting av gågate i Breigata, fra Bakkegata, men med trafikk i to retninger fra Havneringen og inn Bakkegata, retning Kulturhuset.

Administrasjonen er klar på at rent trafikksikkerhetsmessig vil det være en fordel å stenge Breigata helt ned til Havneringen, men administrasjonen går likevel for politikernes opprinnelige vedtak om å stenging fra Bakkegata, opp til Kirkegata og ned til Øvre Holmegate.

– Forsvarlig

– Hvis man kun vektlegger trafikksikkerhet, så hadde vi valgt et annet alternativ. Vi velger likevel å si at dette er forsvarlig, sa direktør Leidulf Skjørestad, som uansett ville informere politikerne om vurderingene.

– Ved å begrense tidspunktene for varetransport som i gågatene i dag, fra klokken 16.00 på ettermiddagen til 11.00 på formiddagen, så vil trafikken av tunge kjøretøy begrenses, supplerte Hermanson.

I utvalget sa Høyres Ingebjørg Folgerø seg fornøyd med at administrasjonen sto på fast på vedtaket om bare gjøre gågate av deler av Breigata. Fra rødgrønn side var begeistring for planene.

– Dette så helt fantastisk ut, jeg gleder meg til å gå i gaten, bemerket Maiken Ree (Ap).

Det kan bli aktuelt å gjøre også den nedre delen av Breigata bilfri.

Norges eldste gågate

Politikerne slo seg til ro med å løsningen, selv om trafikksikkerheten ble løftet opp som tema fra administrasjonen.

– Trafikksikkerheten har gitt kommunedirektøren bekymring, og det er det naturligvis viktig å lytte til, sier leder i utvalg for miljø og utbygging, Rune Askeland (MDG) til RA.

Han ser uansett fram til stenging for privatbiler i deler av Breigata og i større deler av Kirkegata.

– Kirkegata, Norges eldste gågate, vil bli forlenget, det blir mindre trykk fra biler og lettere og tryggere å bevege seg for gående og syklister. Dette vil være positivt for sentrum, sier Askeland.

Parkering forsvinner

De åtte korttidsparkeringsplassene i nedre del av Breigata vil forsvinne med endringen, i og med at lastebiler til varetransport må snu i Bakkegata og returnere til Havneringen.

– Breigata er ikke bred nok, derfor vil korttidsparkeringen bli benyttet som møteplasser, for å håndtere toveis trafikk, opplyste Hermanson.

Krysset Bakkegata-Breigata.
Nyeste fra Dagsavisen.no: