Rogalands Avis

Her kan hummeren bli fredet: - Tilstanden er helt elendig

Norsk hummer ble rødlistet som sårbar i 2021. I fjor var det flere påmeldte hummerfiskere i Stavanger enn i noen andre kommuner. Fisker Tor Bernhard Harestad vil ha totalfredning.

Hummerbestanden har blitt redusert med rundt 30 prosent nasjonalt i løpet av de siste tre generasjonene (54 år), estimerer Artsdatabanken.

Fiskeridirektoratet har ved to anledninger, først i 2014 og sist i 2020, oppfordret alle kystkommuner i landet til å ta initiativ til å opprette et fredningsområde for hummer for å styrke bestanden.

Nå tas det grep i Stavangers hummerbestand.

I Utvalg for miljø og utbygging (UMU) på onsdag legger administrasjonen fram sin innstilling med vurdering av hvilke områder hummeren skal vernes. Hensikten er at hummerbestanden kan vokse seg større og få flere avkom. Disse områdene blir vurdert som gode:

 1. Stavanger by: Et stort område omkring havnebassenget og byøyene
 2. Mortavika: Et område omkring ferjekaien.
 3. Vignesholmane: Et område innenfor fuglefredningsområdet
Skjermdump

Undersøkelser utført av Havforskningsinstituttet viser at hummerfredning styrker bestanden.

Arbeidsgruppen har bestått av følgende organisasjoner: Norges Fiskarlag, Norges Kystfiskarlag, Norges Fritids- og Småfiskerforbund, Forum for Natur og Friluftsliv og Stavanger kommune. I tillegg har Fiskeridirektoratet deltatt som observatør.

De foreslåtte områdene administrasjonen har valgt ut, vil sørge for å styrke hummerbestanden i Stavanger kommune. I tillegg vil problemer med fiskeredskap som forstyrrer skipstrafikk, minke. Dette vil også redusere sjansen for spredning av havnespy og gi minst konflikt for yrkesfiskere, vurderer kommunen.

«Fredning vil styrke en svært sårbar hummerbestand og sikre at det kan fiskes hummer i Stavanger kommune også i framtiden.», heter det i vurderingen fra kommunedirektøren.

Vil ha totalfredning

Tor Bernhard Harestad, leder i Sør-Rogaland Fiskarlag, applauderer at det gjøres tiltak for å bevare hummerbestanden i Stavanger.

– Tilstanden til hummeren er helt elendig. Fryktelig laber!

Tor Bernhard Harestad

Harestad var med sin far på hummerfiske fra barnsbein. Som 20-åring begynte han profesjonelt. Etter over 40 år i yrket merker han seg en tendens:

– De siste to-tre årene har det vært elendig fiskeri, sier fiskeren som nærmer seg sytti.

Harestad mener kommunen bør gå enda lenger.

– Fredningsområdene vil nok hjelpe, men hummeren bør bli totalfredet. Nå er det fremdeles potensial for å fortsette å holde på. Totalfredning er drastisk, men det er sånn vi kan sikre hummerbestanden i distriktet vårt.

Harestad mistenker at totalfredning vil være upopulær blant mange.

– Mange er imot det, men det er fordi de ikke vil få lov til å drive videre. Jeg er en av dem som har levd av dette og skal leve av dette, og når en av oss ser galskapen i dette, tror jeg vi har bedre peiling enn dem som holder på for løye. Når du skal ha det for å leve av det, men du ser det minker og minker hver dag.

Han legger til:

– Jo mer vi fisker, dess mer sager vi av grenen vi sitter på. Jeg er ikke i tvil om at totalfredning vil være det beste.

Harestad sitter også i Stavanger kommunestyre og representerer Frp.

Tor Bernhard Harestad

53 områder fredet i Norge

I Stavanger kommune hvor det var 1734 påmeldte til hummerfisket i 2022. Det er flere enn i andre kommuner i Norge.

Et hummerfredningsområde er et avgrenset geografisk område hvor hummeren er fredet hele året. Det er nå totalt 53 hummerfredningsområder i Norge i 2023. Ved fredning av hummerfiske i disse områdene, vil fiske med andre redskap enn håndsnøre, fiskestang, juksa, dorg eller snurpenot, forbys.

Hummerteine

Totalt vil de 3 foreslåtte områdene verne i overkant av 33 kvadrat. Dette tilsvarer omtrent 6,5 prosent.

Disse tre områdene er foreslått fordi:

 • Områdene er gode leveområder for hummer
 • De er minst konfliktfulle i forhold til yrkesfiske
 • To av områdene er svært utsatt for fiskeredskap i propeller til skipstrafikk
 • Det ene området inneholder steder med havnespy hvor det ikke bør fiskes

---

Fakta: Gjeldende regler og tiltak for hummerfiske

 • Det er innført flere begrensninger på hummerfiske.
 • I Rogaland er det kun tillatt å fiske hummer i oktober og november.
 • Det er minstemål på 25 cm.
 • All rognhummer er fredet.
 • Det er krav om å registrere seg hver sesong og flere krav til antall og utforming av teiner.
 • Årlig tapes mellom 5 og 10 % av alle teiner under hummerfisket.

---Nyeste fra Dagsavisen.no: