Rogalands Avis

Vedtatt: River ikke teaterbygningen

Teaterbygningen ivaretas. Det vedtok kommunalutvalget tirsdag.

Den såkalte Akropolisvisjonen, som blant annet omfatter nye teater- og museumsbygg på Våland, ble tirsdag formiddag behandlet av kommunalutvalget i Stavanger.

I forslaget fra kommunedirektør Per Kristian Vareide ligger den 140 år gamle teaterbygningen an til å bli revet. Hvis det nye teaterbygget skal utbygges maksimalt, er det nødvendig at det eldste teaterbygningen rives, mener fagetaten. Slik blir det imidlertid ikke. Da politikerne behandlet saken, ble det fremmet et forslag som bevarer bygningen og dette forslaget fikk flertall.

Uaktuelt å rive

Mandag skrev Aftenbladet at Byantikvaren reagerer på at Stavangers eldste teaterbygning må rives for å gi plass til nytt bygg for Rogaland Teater.

Daria Maria Szymaniuk (MDG) fremmet et alternativt forslag på vegne av Ap, MDG og SV som presiserer at teaterbygningen ikke skal rives.

– Vi ønsker å være tydelig på at vi ønsker å bevare det bygget, og bruken kan være mangfoldig. Det er mye bra i forslaget, men flertallspartiene har reagert på at teaterbygget ligger an til å bli revet, sier Daria Maria Szymaniuk (MDG).

Ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) understreker Arbeiderpartiets oppbakking av det alternative forslaget.

– Jeg ønsker å uttrykke en helhetlig støtte til ønsket om å beholde bygget som det står i dag. På mange måter er dette bygget inngangsporten til sentrum, og de kvalitetene vi har. Det må ivaretas, sier hun.

Alle representanter, bortsett fra Frode Myrhol (FNB), stemte for forslaget.

– I 1880 hadde Stavanger et folketall på 28.000 innbyggere og Rogaland 113.000 innbyggere. I dag er tallet 145.000 for Stavanger. Som alle vet er teateret for lite i forhold til den befolkningen vi har i dag. Det var bygget i en helt annen tid til helt andre forhold, sier Frode Myrhol (FNB).

Stavanger Museum og Rogaland Teater

Dempe trafikalt støy rundt teateret

Sissel Knutsen Hegdal (H) fremmet en rekke punkter på vegne av Høyre, hvorav to av disse fikk flertall.

Det ble enstemmig vedtatt å vurdere tiltak for å dempe de to rundkjøringene og den massive trafikken som omkranser teateret og teaterhallen.

Prosjektet kan reduseres ved å flytte funksjoner som verksteder og magasin utenfor prosjektet, med kort avstand til teateret og museet.

Administrasjonen har varslet at de vil komme tilbake med ny sak før nyttår.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Fakta: Akropolis-visjonen

Stavanger kommune, Rogaland Teater, Museum Stavanger (MUST), Arkeologisk museum og Rogaland fylkeskommune samarbeider om å realisere Akropolis-visjonen.

Målet er å reise nye teater- og museumsbygg der Rogaland Teater og museet kan ha fellesfunksjoner. I dag lider spesielt Rogaland Teater under plassmangel.

I januar 2019 ble arkitektfirmaet Helen & Hard, på oppdrag av Rogaland Teater og Museum Stavanger, engasjert for å gjennomføre mulighetsstudien om Akropolisvisjonen.

Både Rogaland Teater og museet er tegnet av arkitekten Hartvig Sverdrup Eckhoff. Samme arkitekt tegnet også Stavanger sykehus, der fylkeskommunen holder til i dag.

Stavanger kommune er også prosjektleder for utvikling av Rogaland Teater og Stavanger museum.

---


Nyeste fra Dagsavisen.no: