Rogalands Avis

Så mye sank ledigheten fra forrige uke

Tirsdag ble det registrert 16.171 uten arbeid i Rogaland. Stavanger har størst ledighet.

Det er 101 færre sammenlignet med forrige uke, viser ferske tall fra Nav. Arbeidsledigheten i fylket peker nedover. Per nå er arbeidsledigheten 3,5 prosent. Det gjelder både dem som er helt uten arbeid og arbeidsstyrken som er delvis uten arbeid.

Totalt er det 16.171 personer registrert som enten helt eller delvis uten arbeid. 9033 av dem er helt uten arbeid. 5797 personer er delvis uten arbeid. Det er 63 færre enn forrige uke, og utgjør 2,3 prosent av arbeidsstyrken.

Det er vesentlig flere menn enn kvinner som står uten arbeid i Rogaland. Mens det er 3789 kvinner, står 5244 menn uten arbeid i fylket.

– Positiv retning

– Utviklingen i arbeidsledigheten i Rogaland peker i en positiv retning, sier direktør i nav Rogaland, Merethe P. Haftorsen.

Tirsdag kom det strengere koronatiltak på Haugalandet.

– Det er for tidlig å si noe om konsekvensene av de regionale smitteverntiltakene på Haugalandet som følge av smitteutbruddet, men tidligere erfaringer tilsier at vi venter økt ledighet innenfor noen yrkesgrupper i en periode framover, sier Haftorsen.

Høyest i Stavanger

Stavanger kommune har den høyeste ledigheten i Rogaland. Her er 4,1 prosent ledige. I Sandnes er ledigheten på 3,9 prosent, mens Sola har 3,8 prosent.

Haugesund har høyest ledighet på Haugalandet med 3,7 prosent.