Stortingets Geir Pollestad (Sp) mener Fornybarfondet får for lite. Foto: NTB/Scanpix

– 200 mill. til Fornybar er en flopp

Fornybarfondet, lansert til 20 milliarder, får 200 millioner i 2018. Det er for lite, mener Geir Pollestad.

Fornybar AS, et investeringsfond for ny, miljøvennlig teknologi, får 200 millioner i Regjeringens forslag til statsbudsjett. «I tillegg foreslås det at selskapet gis en fullmakt til å forplikte investeringer innenfor en ramme på 200 millioner kroner som kommer til utbetaling i senere år. Dette gir en samlet ramme på 400 millioner kroner til investeringsaktivitet i 2018», melder regjeringen i forslaget. 

– Altså 200 millioner i 2018. At det kommer mer penger i senere år, må man nesten regne med. Fondet er lansert til 20 milliarder kroner, sier Stortingets Geir Pollestad (Sp).

Det er ikke satt av penger tidligere. 

– En flopp

– Regjeringens oppfølging er en flopp, og langt fra det Stortinget har bedt om. 200 millioner kroner årlig vil bety at det vil ta en hel generasjon før fondet er på plass slik det er tenkt, sier Pollestad.

Han mener det ikke er reell vilje til satsing.

– Det er mye som ikke er avklart, som for eksempel investeringsprofil. Regjeringen gjør minst mulig, og forsøker tydeligvis å kvele fornybarfondet allerede i starten, sier Pollestad.

70 millioner i risikokapital 

Fornybarfondet er lansert med en investeringsramme på 20 milliarder kroner. I denne runden foreslås det at selskapet får en samlet ramme på 400 millioner kroner til investeringsaktiviteter i 2018. 200 millioner tilføres selskapet. 70 millioner er såkalt risikokapital, 130 millioner er «øvrig kapitalinnskudd».

Regjeringen karakteriser Fornybar AS som «et nytt investeringsselskap med formål om reduserte klimagassutslipp gjennom investeringer som direkte eller indirekte bidrar til dette. Investeringene skal i hovedsak rettes mot ny teknologi i overgangen fra teknologiutvikling til kommersialisering».