I nesten 2,5 år har asylsøker Daoud Alyoussef (49) ventet på svar fra UDI. I mellomtiden er livet på vent, i asylboligen tilknyttet Stavanger mottakssenter. Foto: Arne Birkemo

2,5 år uten asylsvar: – Har UDI glemt meg?

Høsten 2014 kom to syriske brødre til Norge. Etter tre måneder fikk lillebror Ahmad Alyoussef oppholdstillatelse. Nå bor han på Sola, gjenforent med kona og tre barn. Storebror Daoud Alyoussef venter fremdeles på svar på asylsøknaden. Hvorfor?

– Alt jeg vil ha er et svar. Ventingen er uutholdelig. Jeg aner ikke om søknadsprosessen min tar én uke, én måned eller år, sier Daoud Alyoussef til RA på rommet sitt i asylboligen i Knud Holms gate i Stavanger sentrum.

Alyoussef er 49 år, og fra byen Deir Ezzor i Syria, en by som ligger øst i landet, mot grensen til Irak. Alyoussef har flyktet fra krig og håpløshet.

Livet i Syria

– Her var det butikker, fine hus. Alyoussef viser bilder fra hjembyen sin på telefonen.

Ruiner, ødeleggelser, ugjenkjennelig. Bildene han viser ser ut som de er fra en annen tidsalder.

– Nå er det ingenting igjen. Livet var bra før krigen. Jeg jobbet sivilt med sikkerhet i FN. Når jeg sier bra, så mener jeg at livet var bra dersom man ikke ytret seg negativt om myndighetene. 

19. oktober 2014 flyktet han til Norge. Først med gummibåt fra Tyrkia, som sank utenfor kysten til Hellas. Deretter jobbet han seg nordover til Norge.

Paradis

– Det eneste jeg visste om Norge var at det var et paradis for menneskerettigheter, sier han.

Nå er han usikker og frustrert. Et liv på vent er nesten verre enn døden, synes Alyoussef, som har bodd på mottak i Hønefoss, Nærbø, Sola og Stavanger.

– Av og til tenker jeg at det hadde vært bedre om jeg døde i Syria. Jeg er her fordi jeg ønsker meg trygghet. Et sted hvor jeg kan starte på nytt. Få meg en jobb og bidra. Være normal som deg. Ikke bare få 2300 asylkroner i måneden.

Alyoussef er skeptisk til å stille opp i RA. Han er redd UDI vil straffe ham dersom han er kritisk. Alyoussef sier han ikke vil påvirke saken sin negativt.

– Men jeg må ha svar. Jeg har gitt UDI alle dokumenter, men ingenting skjer. Jeg spør om det er noe jeg kan bidra med, men det eneste svaret jeg får er «du må vente». Greit, men hvorfor får alle andre rundt meg svar? Hvorfor har min bror fått fortsette livet, men ikke jeg?

Bekymret for storebror

To måneder før Alyoussef, kom lillebroren Ahmad Alyoussef til Norge. Etter tre måneder fikk han oppholdstillatelse, familiegjenforening og tildelt bosted på Sola. Ahmad er bekymret for storebror Daoud.

– Han har det veldig vanskelig. Daoud har fått mye imot seg. Vi bodde sammen på mottak i to måneder. Mens jeg fikk tildelt kommune, sitter Daoud igjen uten svar. Det er trist. Jeg vet heller ikke hvor de sender ham når Stavanger mottakssenter legges ned.

Vi vil gjerne ha ham i nærheten. Vår søsters sønner bor på Ålgård.

Daoud Alyoussefs kone flyktet til Moskva. Hun er fra Turkmenistan:

– Jeg har ikke sett henne på snart tre år. Jeg håper at jeg en dag vil se kona mi igjen. Om det skjer? Jeg aner ikke.

UDI forventer snarlig avklaring

Enhetsleder Tonje Barbro Sommerset beklager at behandlingstiden tar så lang tid.

– I denne saken har det framkommet opplysninger som UDI har ønsket å undersøke nærmere. Beklageligvis har dette tatt lang tid da det har vært flere involverte instanser.

Det opplyser enhetsleder i asylavdelingen hos UDI, Tonje Barbro Sommerset, til RA. 

Sommerset sier saken til Daoud Alyoussef fremdeles er til behandling.

– Men vi forventer en snarlig avklaring.

– UDI bestreber seg alltid på å informere godt, men det er ikke alt arbeid vi kan opplyse detaljer om. Noe er for eksempel taushetsbelagt. Vi kan heller ikke forutse hvilke prosesser som kan medføre behov for ytterligere informasjonsinnhenting, sier Sommerset.

– Spesielle forhold

UDI har ikke en standard saksbehandlingstid. Saksbehandlingstiden gikk opp grunnet de store ankomstene høsten 2015. 

Enkeltsaker har imidlertid betydelig lengre saksbehandlingstid.

– Grunnen er spesielle forhold i saken. Når UDI behandler søknader om beskyttelse, sjekker vi den relevante informasjonen som er nødvendig for å opplyse saken. Dette avhenger av hva søkeren forteller, annen informasjon i den enkelte sak, og problemstillinger knyttet til porteføljen. Hvor omfattende slike prosesser er, varierer fra sak til sak, forklarer Sommerset.

UDI behandler asylsaker på følgende måter.

– Vi vurderer hvilke opplysninger det er behov for å kontrollere i alle saker. Dette gjør vi på ulike måter, for eksempel gjennom verifiseringer via ambassaden, sier Sommerset.

– Andre har fått svar

Hun gir Alyoussef rett i at de fleste andre som ankom landet samtidig som Alyoussef, har fått behandlet saken sin.

– Det er korrekt. Dette skyldes at det er spesielle forhold i denne saken som gjør at den har tatt betydelig lengre tid enn gjennomsnittet, forklarer Sommerset.