Navs bedriftsundersøkelse viser at bedrifter i Rogaland trenger 1800 ansatte. Etterspørselen etter arbeidskraft er størst i helse- og omsorgssektoren.

– 1800 ansatte i manko i Rogaland

860 bedrifter trenger 1800 ansatte viser Navs årlige bedriftsundersøkelse. Helsesektoren trenger flest.

Bedriftsundersøkelsen kartlegger etterspørselen i arbeidsmarkedet. Den gir et øyeblikksbilde av bedriftenes etterspørsel etter arbeidskraft og eventuelle vansker med å skaffe den etterspurte kompetansen.

I tillegg gir undersøkelsen innsikt i bedriftenes bemanningsbehov de neste 12 månedene, skriver Nav i en pressemelding.

860 bedrifter

860 private og offentlige bedrifter og bedrifter i Rogaland har deltatt i undersøkelsen, som ble avsluttet i mars. 

Blant resultatene går det fram at  at bedriftene trenger 1800 flere sysselsatte våren 2018.

Det er flere bedrifter som forventer oppgang enn nedgang i sysselsettingen de neste 12 månedene.

Nav-rådgiver Gustav Svane kan fortelle at 24 prosent av bedrifter og virksomheter i Rogaland forventer flere ansatte i år.

Trenger 300 flere

Dette gjelder blant annet for bergverksdrift og utvinning, spesielt i olje- og gassektoren, industrisektoren, helse- og sosialsektoren, og for informasjon og kommunikasjon.

 – Det er behov for cirka 300 flere ansatte enn på same tidspunkt i 2017. Selv om tallet ikke er så høyt, er det likevel en positiv utvikling sammenlignet med resultatet i 2017, sier Gustav Svane, rådgiver hos Nav Rogaland.

Helse- og sosialsektoren og bygg og anlegg

Størst behov for flere sysselsatte er det i helse- og sosialsektoren.

I denne næringsgruppen er det behov for cirka 470 flere sysselsatte. Ifølge undersøkelsen melder helseforetakene blant annet om et behov for 233 sykepleiere, 137 fra andre helseyrker, 55 spesialsykepleiere, og 32 vernepleiere. 

LES OGSÅ: Nav: – Størst nedgang i arbeidsledige i landet

Flere tømrere og snekkere

Årets undersøkelse viser også at det er behov for cirka 150 tømrere og snekkere og andre håndverkere. Dette er en stor økning sammenlignet med i fjor. Det siste året har arbeidsledighet for bygg og anlegg gått markant ned, sier Svane.

– Dette er gledelig ettersom det i 2015, 2016 og i 2017 har vært høg arbeidsløse for denne yrkesgruppen. At det nå er høyere etterspørsel tar vi som tegn på at det også for denne yrkesgruppen går mot bedre tider, mener Gustav Svane.

Utfordringer med rekruttering

8 prosent bedriftene og verkstedene i Rogaland har de siste tre månedene gjort et eller flere mislykka forsøk på å rekruttere nye medarbeidere. 6 prosent har vært tvungen til å ansette personer med lavere kompetanse enn ønskelig. Totalt har derfor 14 prosent av de spurte bedriftene alvorlige rekrutteringsproblemer.

Dette er en litt høyere del sammenlignet med  2017.

Det er bedrifter innen helse og sosialtjenester og informasjon og kommunikasjon som melder om de største rekrutteringsproblemene.

LES OGSÅ: Nav: Laveste ledighet på tre år