16 personer i Norge er idømt omvendt voldsalarm

Fem av dem er aktive nå, tre av disse i Sør-Vest politidistrikt.

Siden ordningen ble innført i 2013 har bare 16 personer blitt idømt omvendt voldsalarm i Norge, ifølge politidirektoratet. Fem er i bruk nå.

Siden februar 2013 har det vært 16 personer i Norge som er blitt underlagt såkalt elektronisk kontroll – omvendt voldsalarm, melder Stavanger Aftenblad.

Per 1. mai var det fem omvendte voldsalarmer i bruk her til lands.

Sørvest politidistrikt er blant de mer aktive regionene. Tre av de aktive alarmene i Norge nå er i Sørvest politidistrikt, opplyser politiinspektør Grete Winge.

– I forrige uke ble ytterligere en mann dømt til elektronisk kontroll i vår region, men denne dommen er foreløpig ikke rettskraftig, sier Winge.

– Legger byrden på den skyldige

Omvendt voldsalarm legger byrden på den skyldige, og er en alarm der voldsutøver forbys å oppholde seg i nærheten av fornærmedes bosted, arbeidssted og andre faste oppholdssteder.

Hvis den dømte trer inn i et område vedkommende ikke har anledning til å bevege seg i, vil alarmen automatisk utløses og gi politiet tilstrekkelig tid til å rekke fram og sikre fornærmede.

Effektivt

Erfaringene generelt har vist at bruk av omvendt voldsalarm er svært effektivt. Erfaringene fra Norge tyder også på dette: Så langt har ingen av bærerne i Norge brutt kontaktforbudet.

I forrige uke uttalte riksadvokat Tor-Aksel Busch at han vil at påtalemyndigheten oftere skal benytte straffereaksjonen og at instansen nå får pålegg om dette.

Reaksjonsformen er særlig aktuelt i familievoldssaker, men vil kunne brukes i alle saker hvor noen har opplevd vold, overgrep eller andre krenkelser eller hvor det er fare for dette.