Illustrasjonsfoto

12.000 arbeidsledige i Rogaland

Arbeidsledigheten i Rogaland har økt med 34 prosent og fylket har høyest ledighet i landet.

Ved utgangen av juli er 11.950 personer helt uten arbeid i Rogaland. Sammenlignet med i fjor har arbeidsløsheten i Rogaland økt med 34 prosent og fylket har høyest arbeidsledighet i landet nå.

Det kommer fram i ferske arbeidsledighetstall fra Nav.

Summen av dem som står helt uten arbeid og dem som er i arbeidsrettede tiltak gjennom Nav utgjør bruttoarbeidsløsheten fylket.  

Ved utgangen av juli er 13.412 personer, eller 5,2 prosent, enten helt uten arbeid eller i et arbeidsrettet tiltak gjennom Nav i Rogaland. 

Grunn til bekymring

Fungerende direktør i Nav Rogaland, Janne Sigbjørnsen Eie, ser på situasjonen med uro.

– Arbeidsløsheten er høy og det bekymrer meg at flere større bykommuner i fylket nå har en arbeidsløshet på over 5 prosent, sier Janne Sigbjørnsen Eie i en pressemelding.

Eigersund har høyest arbeidsledighet med 5,9 prosent. Sandnes og Sola har 5,4 prosent, mens Stavanger og Haugesund har en arbeidsløshet på 5,1 prosent av arbeidsstyrken. Sett vekk fra mindre kommuner der endringer gir store prosentvise utslag, er det Sola kommune som har størst øke i arbeidsløsheten sammenlignet med juli i fjor, opplyser Nav.

Kjønn og yrkesgrupper

Sammenlignet med juli i fjor har arbeidsløsheten økt med 23 prosent for kvinner og 41 prosent for menn. Arbeidsløsheten er høyest blant unge mellom 25 og 29 år.

– Det kan være tøft å holde motivasjonen oppe som arbeidssøker over tid. Nav-kontorene har høy aktivitet også i sommer og Nav Rogaland har rettet ekstra innsats mot unge arbeidssøkere gjennom en kampanje der vi så langt har ringt opp om lag 1000 unge under 30 år. I samtalene får arbeidssøkerne informasjon om jobber, jobbsøkertips, tilbud om informasjonsmøter, jobbklubber og eventuelt arbeidstrening, sier Janne Sigbjørnsen Eie.

Ingeniører, industri og bygg hardt rammet

Yrkesgruppene med flest personar uten jobb er industriarbeid (1969 personer),  ingeniør- og  ikt-fag (1946 personer), bygg- og anlegg (1793 personer), og kontorarbeid (1059 personer).

Blant menn er det flest uten jobb i yrkesgruppene ingeniør- og ikt, bygg- og anlegg og industri, mens det blant kvinner er flest uten jobb i yrkesgruppene kontorarbeid og butikk- og salgsarbeid.