Katten er et ørkendyr som ble innført til Europa for mange år siden for å brukes som kjæledyr. Kattens pels er overhodet ikke tilpasset det norske klimaet, og det finnes ikke nok næringsrik mat for den i norsk natur til at den kan klare seg selv.

«10 tiltak for de tusener hjemløse katter i Norge»

Katten er et ørkendyr som ble innført til Europa for mange år siden for å brukes som kjæledyr. Kattens pels er overhodet ikke tilpasset det norske klimaet, og det finnes ikke nok næringsrik mat for den i norsk natur til at den kan klare seg selv. Derfor lider og dør et stort antall hjemløse katter i Norge hvert eneste år.

av: Jan Erik Søndeland, bystyrerepresentant Stavanger Venstre

I sommer har både lokal- og riksmediene omtalt utfordringene med de mange tusen hjemløse kattene i Norge, og undertegnede foreslo en rekke tiltak for å få bukt med problematikken:

1.    Påbud om ID-merking med chip og registrering i nasjonalt register. Umerkede katter funnet utendørs omplasseres. Eier må registrere kattene sine i et felles nasjonalt dyreregister.
2.    Påbud om kastrering/sterilisering av katter som skal gå fritt utendørs.
3.    Påbud om båndtvang på usteriliserte/ukastrerte katter som skal gå utendørs.
4.    Gjennomføre en nasjonal holdningskampanje for sterilisering/kastrering og elektronisk ID-merking med chip.
5.    Gi Mattilsynet fullt ansvar med å sikre at det ikke skal være hjemløse katter i Norge.
6.    Frivillige organisasjoner kan bistå Mattilsynet med oppgaver, mot refusjon av utlegg til f.eks. helsehjelp, kastrering, chipping, avlivning.
7.    Gi økte øremerkede ressurser til Mattilsynet. Blant annet nødvendig for punkt 5 og 6.
8.    Strengere straffer: Politiet og domstolene må gjennomføre strengere praksis for dyremishandling. I dag er den maksimale strammerammen for dyremishandling 3 år, men i praksis brukes dette aldri. Selv ved grove dyredrap idømmes ofte kun noen måneders fengsel.
9.    Forebygging ved Politiet: Aktivt oppsøkende arbeid mot gjengangere som anmeldes for dyremishandling. I tilfeller hvor foreldre begår grove overtramp mot dyr bør barnevernet gis orienteringsmelding. Dette fordi de som viser tegn til mishandling av dyr kan være de samme som senere begår vold og omsorgssvikt ovenfor barn eller andre mennesker. Bekjemper vi vold mot dyr, gir det også mindre vold mot mennesker.
10.    Dyrevelferd i grunnskolen: Innføre grunnleggende praktisk opplæring om dyr og dyrevelferd i barnetrinnene for å bygge empati for dyr og tidlig forståelse for viktigheten av at vi mennesker gir god dyrevelferd.
Reaksjonene til disse har i hovedsak vært svært positive, men punktet båndtvang på usteriliserte/ukastrerte skapte mest debatt. Fra dyreholdere og dyrevernere kom det både applaus og kritikk, så man kan gjerne si at «de lærde strides».

Dyr har egenverdi, sier vi gjerne. La oss vise at vi faktisk mener dette i praksis! Når mediene utfordret statssekretær Terje Halleland (Frp) på problematikken med de hjemløse kattene, viste han dessverre svært mangelfull forståelse for situasjonen. Dette er ikke godt nok! Regjeringen og Stortinget må være sitt ansvar bevisst.

Evnen vi har til å ta vare på de svakeste forteller hvor utviklet vi er som samfunn. Dyrene har ingen egen stemme. Nå er det på tide at vi setter inn en kattevelferdspakke for å få skikk på kattenes velferd i Norge.