Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB scanpix

10 myter om MDG som må knuses!

DEBATT: Stadig oftere blir vi i De Grønne «angrepet» med påstander som vi ikke kjenner oss igjen i.

Av Erlend Kristensen, 2. kandidat for Miljøpartiet De Grønne Rogaland

 Vi er visst ekstreme, radikale og mangler bakkekontakt.

Vi ønsker med dette å nyansere noen myter, slik at velgerne ikke stemmer ved årets valg på bakgrunn av feil premisser.

1) De Grønne vil stanse alle fly! Nei, vi vil ikke forby fly. Vi ønsker å teste ut elektriske fly i Norge.  Vi vil arbeide for bedre alternativer til fly der det er mulig. De stedene hvor fly er eneste alternativ må tilbudet opprettholdes. Men er det ikke helt unødvendig at det går to halvfulle fly samtidig flere ganger til dagen fra Sola til Gardermoen, fra konkurrentene Norwegian og SAS?

2) De Grønne vil bygge ned norsk landbruk! Nei, vil revitalisere det og la små og mellomstore bruk kunne få nytt liv igjen. Selvforsyningsgraden må prioriteres og økes.

3) De Grønne hater biler! Nei. Bilen er kommet for å bli, men ikke fossilbilen. Noen områder i byene skal vi gi tilbake til folket med ren luft og uten unødvendig gjennomgangstrafikk. Hvem liker ikke en gågate? Disse stedene vil vi tilrettelegge for sykkel og bedre kollektivtilbudet. Andre steder i Norge vil bilen også i fremtiden være det naturlige valget.

4) De Grønne vil skru av oljekrana over natta! Nei. Vi vil gjennomføre en styrt og planlagt avvikling over en lengre tidsperiode. Dette fordi etterspørselen etter olje uansett kommer til å falle. Når Paris-avtalen følges opp, vil energimarkedet endres radikalt. Det skjer en fornybarrevolusjon ute i verden. I tillegg vil det i fremtiden innføres høyere Co2 avgifter. Det vil være bra for klima, men veldig tøft for det oljebaserte norske næringslivet. Den nye olja vil være alle de andre næringene vi må bygge opp. Det som vil være ekstremt og uten bakkekontakt er å gamble videre på at Verden ikke løser klimakrisen og mot de teknologiske skiftene vi nå ser bare starten av.  Sverige, Danmark og Tyskland fungerer godt uten olje. Det skal også vi klare.

5) 6 timers dag er urealistisk og kan ikke finansieres! Økende robotisering og effektivisering krever at vi tenker helt nytt for arbeidsmarkedet og velferdssamfunnet. Derfor vil vi dele mer på jobbene, slik at alle har arbeid. Mer fritid kan brukes til familie og fritidsaktiviteter. Men vi tror også flere vil engasjere seg i det de brenner for av frivillig arbeid. Dermed vil utfordringer vi har i dag løses. Vi får et varmere samfunn hvor flere blir integrert og bidrar. Vi tror også på mer innovasjoner og flere arbeidsplasser. Vi vil heller ha mer fritid enn økende reallønn, da vi mener vi har høy nok kjøpekraft.  Flere ting gir ikke mer mening. Økende kapitalbeskatning skal finansiere dette. Eller vil vi at «robotene» skal overta inntektene fra stadig færre arbeidstakere?

6) De Grønne vil ha svindyrt drivstoff! Sannheten er at vi vil ha en «kontrakt» med folket om at hele økningen skal betales tilbake en gang i måneden til alle i landet. Det gir 2400,- i året til alle, barn som voksne. Dette vil være en katalysator for det grønne skiftet. Ordningen støttes av flere for eksempel Stephen Hawking og flere republikanere i USA, for å nevne noen. 2/3 vil tjene på ordningen, mens de som taper, vil få flere incentiver til å innrette seg mer miljøvennlig, hvilket selvsagt er hele poenget.  Vi kaller den Klimabelønnings-ordningen og internasjonalt kalles den Fee And Dividend.

7) De Grønne er et ensaksparti for klima og miljø! Vi er et Stortingsparti og har vokst hurtig. Vi har et helhetlig program og er en del av den grønne bevegelsen som brer om seg i Europa. Vi sitter faktisk i regjeringen og styrer i flere land, som Sverige, Finland.

8) De Grønne vil ha fri hasj! Det er ikke riktig. Men vi vil slutte å behandle rusmisbrukere, som kriminelle. De trenger jobb, bolig, opplæring og et nettverk rundt dem som hjelper dem. Vi vil gi dem noe å tro på som får dem ut av rushelvete. Måten vi behandler rusmisbrukere på i dag er ikke noe vi burde være stolte over.

9) MDG er svært upopulære i Oslo. Meningsmålingene viser fortsatt rekordhøy oppslutning, omtrent 8,2 %, som ved forrige valg. Oslo er også valgt til europeisk miljøhovedstad i 2019. Takket være MDG. 

10) På toppen av det hele sa nettopp Erna at MDG vil rasere Norge. Tvert imot. Vi vil bygger opp nye Norge og sikre velferden og en myk overgang fra oljeavhengigheten. De andre følger ikke med i «klimatimen». Vi risikerer en krasjlanding og trenger nye ledere. Da er det godt med støtte fra tidligere Høyre bidragsgiver, Jens Ulltveit-Moe, som nå uttalte at han har gitt opp dagens politikere. 

83 prosent av dem som stemte på oss i 2013, er fortsatt positive. Dette vitner om at de som virkelig kjenner vårt program, vet at mytene ikke er riktige. 

Som Gandhi sa. «Først ignorerer de deg, så ler de av deg, så slåss de med deg og så vinner du». Vi tar derfor dette som komplimenter. Men håper dere nå har fått et mer nyansert og riktig bilde av MDG.

Vi vil ta vare på fremtiden! Stem grønt, ikke grått!