Roganytt

Gikk rundt med tabletter og foldekniv i Sandnes

Mann (37) tatt for oppbevaring av narkotiske tabletter.

Den 37 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

18. februar 2022, omkring klokken 16.15, oppbevarte han 253 narkotiske tabletter og en foldekniv mens han oppholdt seg i Sandnes.

Klokken 19.50 samme dag ble det også funnet 248 narkotiske tabletter tilhørende 37-åringen på en adresse i Egersund.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysningene i saken. Dermed fant retten de bevist at 37-åringen har forholdt seg som beskrevet i siktelsen og at han har handlet med tilstrekkelig skyld.

«Sentrale momenter ved utmålingen av straff i narkotikasaker er etter rettspraksis type stoff, kvantum, styrkegrad og hvilken rolle den tiltalte har spilt. Ut fra det kvantumet saken her gjelder, skal det i utgangspunktet utmåles en ubetinget fengselsstraff av en viss lengde», heter det i kjennelsen.

Retten kom også til at det var skjerpende at 37-åringen tidligere er dømt, sist gang i 2017.

I formildende retning la retten vekt på 37-åringens uforbeholdne tilståelse.

«I tillegg til at tilståelsen har medført en prosessøkonomisk besparelse, legger retten til grunn at den også har hatt betydning for oppklaring av saken», skriver Sør-Rogaland tingrett i dommen.

I den forbindelse viste retten til at 37-åringen har opplyst politiet om tablettene som befant seg i Egersund.

Retten la også vekt på at saken var blitt gammel og kom til at 37-åringen skulle dømmes til 65 timer samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 120 dager.Mer fra Dagsavisen