Debatt

Frode Berge: Høyre er bremsekloss i Stavanger

Den politiske sommeren har dessverre vært altfor mye preget av grove feil og brå avganger. Vi har vært måpende vitner til en salig blanding av brudd på habilitetsregler, ukloke aksjehandler, og et komplett uforståelig solbrilletyveri i en tax-free butikk på Gardermoen. Konsekvensene har vært store for «synderne». To regjeringsmedlemmer har søkt avskjed, og én partileder har trukket seg.

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Frode Berge (Ap), nestleder i Utvalg for arbeidsliv og lønn, fylkesordførerkandidat, Rogaland Arbeiderparti

Konsekvensene av den typen elendig dømmekraft og slett betalingsmoral vi har sett i det siste er alvorlige: Økende mistillit til politikere, og til det politiske systemet generelt.

I tillegg kaster disse sakene lange skygger over det som nå burde være hovedfokuset i samtalene rundt middagsbordene og i pauserommene i Stavanger og ellers i landet. Hvem bør styre kommunen og fylket vårt, og hvilke saker er de viktigste her hos oss? Hva er forskjellen mellom rødt og blått?

Store forskjeller

For de politiske forskjellene mellom høyre- og venstresiden er store. De er spesielt tydelige i Stavanger, noe de siste fire årene har vist til gangs. De aller viktigste skillelinjene handler om felleskap mot privatisering og om velferd mot usosiale skattekutt.

Sakene som illustrerer forskjellene i verdigrunnlag mellom Arbeiderpartiet og høyrepartiene Fremskrittspartiet og Høyre, er mange.

Som medlem av Ap-laget i kommunestyret, og som del av et bredt rød-grønt flertall i  Stavanger, er jeg stolt over å ha vært med på å gjennomføre viktige framskritt som gratis skolefritidsordning (SFO), gratis skolemat, gratis trygghetsalarm, gratis sommeraktivitetstilbud (Barnas sommer), og ikke minst: Gratis buss, tog og båt for alle som bor i Stavanger.

Dette er alle nye ordninger som bidrar til å gjøre hverdagen både enklere og billigere for barn, unge, voksne og eldre i Stavanger. I den dyrtiden vi er inne i, med økte priser på mat og strøm og en rente som kryper oppover, er tiltakene ekstra viktige.

Alle skal med

Samtidig er det et viktig politisk og ideologisk poeng at disse tilbudene er universelle. Det vil si at alle barna på SFO-en får en gratisplass, at alle barna på skolen får gratis skolemat, at alle som deltar på aktiviteter i Barnas sommer slipper å betale, og at alle eldre som trenger trygghetsalarm slipper å få regning i posten.

Her er vi ved en svært viktig verdikløft mellom Arbeiderpartiet og et parti som Høyre. For Arbeiderpartiet er det avgjørende viktig at denne typen velferdstilbud gis til alle, og ikke bare til de med dårligst råd, slik høyresiden vil.

Det mer enn nok av andre ting barna kan plages for, om de ikke i tillegg skal få hånlige kommentarer om at de er så «fattige» at har fått gratis SFO-plass, skolemat eller plass på Barnas sommer.

I tillegg er det jo slik at disse ordningene er finansiert av felleskassen, som igjen er skapt gjennom et spleiselag der alle som betaler skatt bidrar. Hvis vi over tid skal ha oppslutning om det spleiselaget som det norske skattesystemet er, er vi avhengige av at tilbud som de nye «Stavangerordningene» er universelle, og altså omfatter alle. Det er grenser for hvor lenge folk vil bidra til å finansiere velferdsordninger som kun er forbeholdt et mindretall av innbyggerne.

Høyre er bremsekloss

Hvilken rolle har så Høyre spilt i arbeidet med de nye «Stavangerordningene» de siste fire årene? Jo, partiet har med stor entusiasme tatt jobben som bremsekloss. Høyre har stemt imot gratis buss, gratis SFO og gratis skolemat. De har i tillegg protestert høylytt mot Barnas sommer. Partiet sier at de vil ha mer «målrettede» ordninger.

Målrettede ordninger er i denne sammenhengen et annet ord for behovsprøving, som igjen betyr at gratis SFO og skolemat utelukkende skal gis til barn i familier med dårlig råd. Dette er en oppskrift for stigmatisering, og en politikk som vil undergrave oppslutningen om det spleiselaget som skattesystemet vårt er.

I tillegg vet vi at Høyre i Stavanger har privatisering og kommersialisering av viktige velferdstilbud som sentral valgkampsak. Vi vet også at partiet vil fjerne hele eiendomsskatten, noe som vil gi oss 240 millioner kroner mindre i året til å skape gode barnehager, skoler, og sykehjem.

Dette understreker hovedpoenget mitt: Det er store politiske og ideologiske forskjeller mellom Arbeiderpartiet og Høyre i Stavanger. Fellesskap mot privatisering, og velferd mot usosiale skattekutt!

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen