I år er det ekstra gunstig å ta norgesferie. FOTO: CHRISTINE BAGLO

Fri til nordeuropeiske turister

KOMMENTAR: Asiatisk turboturisme er lite forenlig med bærekraftig turisme. Derfor bør vi satse knallhardt på norske og nordeuropeiske turister!

 

Jo da, de kan unektelig se fristende ut, ved første øyekast. Ifølge en rapport fra Menon Business Economics legger hver kineser i snitt igjen 8.130 kroner per døgn under sitt norgesbesøk, en asiat 4410 kroner, mens en tysk turist bare legger igjen skarve 1060 kroner. Men så må det litt tallknusing til. En svært stor andel av pengene går med på å fly først halve kloden rundt i løpet av de åtte-ti dagene de typisk har til rådighet. En stor andel av resten av feriepengene deres legges dessuten igjen i luksusbutikkene bak Stortinget.

Også i nord har de opplevd en vanvittig økning av turboturister fra Asia – og her har de vært flinkerere til å få dem til å bruke mer penger på lokale opplevelser. Innovasjon Norge forventer også nok en voldsom økning av amerikanere i år, som flys inn av Norwegians nye, rimelige direkteruter til USA, og som kan glede seg til et norgesbesøk som koster to tredjedeler av prisen av hva det kostet for bare et par år siden. De bruker i snitt 2880 kroner om dagen – litt mindre enn søreuropeerne. Disse gruppene er fortsatt ikke fryktelig store, men spørsmålet i hvor stor grad det er disse turistene vi virkelig skal og bør satse på. Langveisfarende turister betyr en ekstremt mye større miljøkostnad enn turister fra nærområdene våre.

Det samlede turistkonsumet var ifølge Statistisk sentralbyrås nøkkeltall for turisme for 2014 på 130 milliarder kroner. Av dette bidro nordmenn med 73 prosent av det totalt konsumet. Vi sto for drøye 22 millioner av de kommersielle gjestedøgnene, utlendingene kun for drøye åtte millioner. I tillegg kommer all reisingen nordmenn gjør i sitt eget land når de bor privat, på hytta eller hos venner og familie. I snitt har bruker vi ifølge menons rapport 1160 kroner på ting som å kjøpe heiskort, besøke bresentre og kose oss på kanelbollekafeer. Derfor er det langt mer miljøvennlig og effektivt å fri skikkelig til noen av verdens mest velstående turister i år: Oss selv – og våre nordiske naboer.

Den ekstremt svake krona har dessuten gjort det mye mer attraktivt å feriere hjemme i år. Euroen og dollaren er blitt svært mye dyrere, og det er også blitt langt mindre dejlig å være på familieferie i Danmark. En stadig mer potent svenskekrone truer dessuten med å reversere harryturene. Dermed bør man i år satse knallhardt på det betalingsvillige hjemmemarkedet i år – norsk friluftsliv, naturopplevelser og aktiv turisme er dessuten supertrendy. Og sette i gang en storoffensiv mot våre nærmeste naboer. Svenskenes interesse for å legge ferien til Norge øker årlig, og i 2015 sto de for nesten 1,1 million kommersielle overnattinger i Norge, en økning med hele fem prosent fra 2014.

Få reisetips på Dagsavisen.nos reiseside

Så fortell danskene at det i år er ekstra dejlig å være dansk – i Norge! Og at vi endelig kan servere söta bror skikkelig mat. Og selv om tyskerne «bare» legger igjen skarve 1080 kroner i snitt per døgn, blir de her kjempelenge, reiser overalt – og kommer tilbake år etter år. Så fortell naboen hvordan de sitrer i kroppen når fisken biter på Helgelandskysten, når du står på toppen av Skåla eller spiser verdensmestermat i en bortglemt fjordmunning! Selvfølgelig skal vi på norgesferie i år!