Regjeringen godkjenner kristen friskole - kobler det til KrFs veivalg

Lørdag skal KrF i Rogaland debattere rødt eller blått regjeringssamarbeid. Fredag omgjorde regjeringen et avslag fra Utdanningsdirektoratet, og ga tommelen opp til en kristen privatskole i Rogaland.

 

Det er statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Atle Simonsen (Frp), som selv kobler regjeringens godkjenning av den kristne friskolen Tryggheim Forus i Rogaland fredag, til Rogaland KrFs fylkesårsmøte lørdag.

På Twitter deler Simonsen en avisartikkel med tittelen "Nytt kristent yrkesfaglig tilbud i Rogaland", og sender samtidig lykkeønskninger til Rogaland KrF.

Simonsen er enslig Frp-er i den politiske ledelsen til kunnskapsminister og Høyre-nestleder Jan Tore Sanner.

LES OGSÅ: Arne Strand om KrFs veivalg: «Erna Solbergs drøm om å samle alle de borgerlige partiene i sin regjering blir til et mareritt hvis KrF går til venstre.»

Avslag ble omgjort

Heller ikke i pressemeldingen som Kunnskapsdepartementet har sendt ut om saken, legges det skjul på koblingen til prosessen i KrF der partiet skal velge regjeringssamarbeid til høyre eller venstre.

– Dette viser at det betyr noe hvilke partier som sitter i regjering. Vi har endret loven for å åpne opp for at friskoler kan ha yrkesfaglige tilbud som dette, det var forbudt under den rødgrønne regjeringen. I tillegg er vi opptatt av å ha en positiv holdning til friskoler som ønsker å starte opp. I motsetning til venstresiden som er negative til friskoler, uttaler den samme Simonsen i pressemeldingen.

Utdanningsdirektoratets nettsider fremgår det at søknadsfristen for nye friskoler er 1. februar hvert år. Deretter behandles gjennom året, og direktoratet skriver at hovedregelen er at søkerne får svar på sine søknader innen 1. februar året etter.

Simonsen opplyser i en tekstmelding til Dagsavisen at regjeringens godkjenning er resultat av en klagebehandling, som kommer etter at Utdanningsdirektoratet i utgangspunktet avslo søknaden fra den kristne friskolen.

– Skolen har klagd på avslag fra Utdanningsdirektoratet. Saken har vært til behandling i departementet på vanlig måte og vi har omgjort vedtaket ved å ta klagen til følge på grunn av en helhetsvurdering. Vi gjorde det samme med en annen friskole i Rogaland for noen måneder siden. Den heter Kristen vgs haugaland. Det gjaldt også yrkesfag.

Tryggheim Forus er fra tidligere godkjent som kristen grunnskole og videregående skole, for til sammen 418 elever. Tilbudet i teknikk og industriell produksjon som nå er godkjent, kan ha inntil 34 elever.

FIKK DU MED DEG DENNE? Vi har møtt KrFs Olaug Bollestad, nestleder i en skjebnetid

– Kan svekke tilliten

Martin Henriksen, utdanningspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, mener saken er et utrykk for at Høyre «nå er ganske aktive i å påvirke KrFs interne prosess».

Henriksen viser til at godkjenning av privatskoler vanligvis skjer i februar, og Rogalands KrFs viktige fylkesårsmøte lørdag.

– Det er uttalelsene fra statssekretæren, både i pressemeldingen og på Twitter, som gjør at dette virker under middels tilfeldig, og jeg synes det er spesielt. Men regjeringen får selv svare på hvorfor denne godkjenningen kommer nå, og hvorfor regjeringen selv kobler saken så sterkt til KrFs prosess. 

– Jeg vil advare mot å bruke regjeringsapparatet til å fremskynde prosesser eller fatte vedtak man ellers ikke ville fattet for å påvirke andre partiers interne prosesser. Det kan, for å bruke Erna Solbergs egne ord, svekke tilliten til det politiske systemet, sier Henriksen til Dagsavisen.

Vil minne KrF på regjeringens friskolepolitikk

Overfor Dagsavisen er Simonsen klar på at saken er behandlet på vanlig måte.

– KrF har vært opptatt av at det skal være en reell mulighet for å etablere friskoler i Norge generelt og spesielt kristne friskoler. Nå står de foran et viktig retningsvalg hvor de vurderer å gå til sosialistisk side i norsk politikk som er prinsipielle motstandere av friskoler. De siste årene har de sammen med FrP/H/V kjempet fram endringer for å åpne for flere typer friskoler i Norge, noe som har resultert i at Tryggheim Forus kan starte med yrkesfag, dette var forbudt under de rødgrønne.

– Regjeringen mener det er viktig med et mangfold av skoleaktører og er positive til friskoler. Det vil jeg minne dem på og mener det er viktig at de er klar over når de skal gjøre sitt valg. Det betyr noe hvilke partier som sitter i regjering i denne typen saker og dersom KrF fremdeles ønsker en reell mulighet for at friskoler skal kunne starte opp i Norge så må de bli på ikke-sosialistisk side, skriver Simonsen i en tekstmelding.

*Henriksen reagerer på forklaringen, og mener saken fremstår alvorlig siden regjeringen har omgjort et opprinnelig avslag fra Utdanningsdirektoratet.

– Dersom regjeringen har overprøvd et faglig begrunnet avslag fra Utdanningsdirektoratet for å påvirke et fylkesårsmøte i et annet parti er det alvorlig. Det svekker legitimiteten til systemet. Slik kan man ikke styre norsk skole, sier han. 

– Når direktoratet avslår en søknad er det som regel av hensyn til kvaliteten for elevene eller at lokale myndigheter har frarådet oppstart. Det krever en sterk begrunnelse hvis regjeringen skal omgjøre avslaget. Når regjeringen nesten utelukkende bruker politisk retorikk foran faglige vurderinger for å forsvare omgjøringenm, er det rett og slett oppsiktsvekkende. 

Rogaland er nøkkelfylke

Henriksen mener godkjenningen av den kristne friskolen i Sandnes i Rogaland åpenbart er lagt til et strategisk tidspunkt for å påvirke fylkesårsmøtet i Rogaland KrF.

I Rogaland har KrF sitt største fylkeslag, og lørdag skal delegasjonen til det ekstraordinære landsmøtet 2. november velges. Rogaland har 16 av landsmøtets 190 delegater med stemmerett, og utgjør med det den største delegasjonen.

Det er knyttet stor spenning til resultatet - et resultat som kan legge føringer for fylkesårsmøtene i de øvrige fylkene som skal avvikles de kommende to ukene. 

Ifølge Stavanger Aftenblad er litt over 60 prosent av delegatene på fylkesårsmøtet «blå», snaut tre av ti «røde» og litt under 10 prosent usikre.

Prosessen i KrF har hardnet til den siste uken, både internt og eksternt.

Statsminister Erna Solberg (H) har fått kritikk for måten hun og Høyre påvirker KrF-prosessen på - først ved et kraftfullt angrep på KrF-leder Knut Arild Hareide, før statsministeren uten forankring verken i eget parti eller i regjeringen åpnet for å fire på abortlovgivningen dersom KrF går inn i hennes regjering.

 

* 20.10.18, kl. 11:10: Artikkelen er oppdatert med nye sitater fra Henriksen