Nyheter

Ser grovere arbeidslivskriminalitet: – Forslummer byggebransjen

Fair Play Bygg Oslo og omegn ser med bekymring på hvordan kriminelle aktører får boltre seg i byggenæringa. – Ingen grunn til å redusere innsatsen, sier leder Lars Mamen.

ID-tyveri, svindel, trusler, lønnstyveri og hvitvasking.

Det er bare noe av det A-krim-jeger Lars Mamen og kollegene i Fair Play Bygg Oslo og omegn støtte på i 2023.

Denne uken holder de årskonferanse, hvor de legger fram rapporter fra arbeidet deres i det foregående året. Og det er oppsiktsvekkende lesning.

«Gjennom vårt arbeid i i 2023 har vi avdekket trusselaktører som samarbeider med sterke russiske interesser. Aktører i eiendomsbransjen som grovt utnytter arbeidstakere og har sugerør ned i statskassa ved at de har fått offentlige aktører inn som leietakere. Ansatte som er henta til Norge med visum for arbeid i fiske, men som er satt i arbeid med renhold av anleggsmaskiner under elendige forhold og ble grovt utnyttet. Flere tilfeller av ID-misbruk og ID-tyveri og grove bedragerisaker.»

Trusselaktører er det Fair Play kaller kriminelle aktører som bruker arbeidslivet til å hente ut, eller hvitvaske, utbytte, forklarer Lars Mamen til Dagsavisen.

– Noen av de bruker grove metoder som vi kjenner igjen fra andre typer kriminalitet, som trusler og vold, og rekruttering av folk i sårbare posisjoner. Kripos har nylig kommet med en trusselvurdering. Der skriver de rett ut at en del av de organiserte kriminelle nettverkene bruker byggebransjen til å skape en legal fasade for aktivitetene sine.

Mamen forteller at basert på sakene de har rapportert inn, kan de se at kriminaliteten også blir grovere. Hans konklusjon er klar:

– Det er ingen grunn til å redusere innsatsen mot arbeidslivskriminalitet.

Les også: Mímir Kristjánsson: – Vi kan ikke fortsette å styre litt søvngjengeraktig mot stupet

---

Fair Play Bygg Oslo og omegn

  • Topartssamarbeid mellom arbeidstakere og arbeidsgivere, startet i 2018.
  • Har som mål å sikre en seriøs byggenæring med like konkurransevilkår.
  • Jobber for å øke rekrutteringen til næringen, og avsløre og fjerne de som ødelegger bransjens omdømme.
  • Vil bidra til at det skal bli attraktivt å drive seriøst med fast ansatte, faglærte og lærlinger. En skal konkurrere på like vilkår, ikke mot kriminelle aktører.

Kilde: fairplaybyggoslo.no

---

Les også: Tysk general advarer Putin: – Vil bli slått av Nato

– En form for moderne slaveri

En av sakene som tok mye tid og kapasitet for Fair Play i fjor, var et nettverk bestående av kriminelle aktører som drev med bedrageri og konkurskriminalitet. Fair Play mistenker også at dette nettverket er knyttet til kriminelle miljøer som har brukt byggebransjen til å hente ut stor profitt.

– De har brukt konkursinstituttet til å slå egne bedrifter konkurs stadig vekk, og overført tapet til samfunnet. I det nettverket var det også arbeidere som ble veldig grovt utnytta, helt på grensa til hva man kan kalle tvangsarbeid, sier Mamen.

Lars Mamen i Fair Play Bygg mener det må finnes en exit-ordning for arbeidere som blir grovt utnyttet.

Enkelte kriminelle vet også å utnytte mulighetene som ligger i den store digitaliseringa av samfunnet. Fair Play kjenner til tilfeller der arbeidere har fått sin digitale ID stjålet av arbeidsgiver, som i tur har brukt disse til å ta opp lån eller starte bedrifter, uten at arbeiderne vet om det.

– Jeg mener at tyveri av ID er som en form for moderne slaveri. Det kan hentes ut langt høyere utbytte gjennom det, enn gjennom tradisjonelt tvangsarbeid hvor man tenker at man står i lenker og bygger en vei. Det er muliggjort ved at det skal være enkelt å opprette bedrifter og få banklån. Det er jo en verdi i samfunnet, men det norske samfunnet har ikke greit å hindre misbruken og id-tyveriet som denne digitale id-en har muliggjort.

---

Slik misbrukes stjålne digitale ID-er

– Arbeidere kan bli utsatt for ID-tyveri og sitte igjen med stor gjeld, som svindlere har påført dem. Det gjør de for eksempel ved å opprette firma i deres navn. Det er flere eksempler på det, både at de misbruker digital id, men også at de kan sende falske, fiktive referater og protokoller fra generalforsamlinger, og føre opp nye navn i styret. De kan opprette firmaer i arbeidernes navn, ved at bakmennene misbruker deres digitale id. Slik kan de bli ansvarlig for enkeltmannsforetak de ikke har kontroll over. Eller så misbruker bakmennene deres bankkontoer, forklarer Lars Mamen i Fair Play Bygg Oslo og omegn.

---

I tillegg til de enorme personlige konsekvensene det kan få for den som får id-en sin stjålet, mener Mamen at dette også er et problem for samfunnet.

– Det fører til at de opplysningene som blir lagt inn i Brønnøysundregistrene ikke alltid er riktige, som det er helt vesentlig at de for at samfunnet skal fungere og fora t vi skal ha tillit til de opplysningene som ligger der.

Les også: Bruker du mye penger i matbutikken? Eksperten har råd: – Slik kan du spare 60.000 kroner i året

Ber politiet trappe opp

Lars Mamen understreker at det ikke er sånn at byggebransjen preges av kriminelle aktører, men at det er godt spillerom for dem som ønsker å drive på den måten.

– Disse kriminelle aktørene kommer gjerne inn som underleverandører på store og små byggeplasser. De forslummer byggebransjen, og de er også i en posisjon til å bruke korrupsjon, bestikkelser og trusler for å finne anbud.

Mamen og Fair Play-kollegene ser at det først og fremst er utenlandske arbeidstakere som blir utnytta av trusselaktørene.

– Dette er typiske arbeidere fra fattige land i EU, som ofte kommer til Norge med veldig lite penger. De er avhengig av å få en jobb, og det får de gjerne hos en arbeidsgiver som også kan gi dem et usselt bosted. Da blir de fanga hos arbeidsgiver, ved at arbeidsgiver også er husvert. Hvis de mister jobben eller sier opp, står de også uten bosted.

Det er en situasjon arbeidsgiver vet å utnytte, sier Mamen. Og ekstra problematisk blir det når arbeiderne søker hjelp hos politiet.

– Og så har de blitt avvist. Det er noe vi ser på som veldig problematisk, at de ikke har et apparat rundt seg som kan hjelpe dem med sakene når de først prøver å komme ut av situasjonen de har havna i. Vi mener det må etableres en exit-ordning for arbeidere som blir grovt utnytta.

Fair Play har foreslått for regjeringen at det bør komme en ny paragraf i straffeloven om grov utnytting. Det har de lovet å se på, sier Mamen, men han ber også politiet om å ta sakene mer alvorlig.

– Det er ikke bare et spørsmål om individets rettigheter misbrukes her, men også et spørsmål om hele organiseringen av det norske samfunnet.

– Så er det igjen dramatiske konsekvenser for de som blir misbrukt på denne måten. De blir fanga i gjeld som bakmennene kan bruke til å rekruttere til andre typer kriminalitet. Det gir også muligheter for trygdebedrageri, og dette må samfunnet ta mer alvorlig.

Les intervju med Aps Martin Kolberg: Hvorfor stemmer ikke folk på oss? (+)

I fjor sendte Fair Play Bygg Oslo og omegn 247 varsler om kriminalitet i byggenæringen. Det er 22 flere enn året før. I tillegg ser prosjektleder Lars Mamen at kriminaliteten blir grovere. Illustrasjonsbilde.

Kutt i budsjett

Trygdebedrageri, lånebedrageri, arbeidsskader og menneskehandel.

247 saker med arbeidslivskriminalitet ble dokumentert av Fair Play Bygg i 2023, 22 flere enn i 2022. Blant dem også saker hvor Oslo kommune, NAV og UDI er involvert.

– Oslo kommune og Nav har vært kjøpere av tjenester fra disse som har drevet med ulovligheter, og også UDI. Det har vi varsla om. Vi vet at enkelte kjøper eiendommer strategisk, fordi de vet at det er marked for å leie ut til offentlige aktører.

Mamen ser at tiltak gjort av det offentlige, særlig av Oslo kommune og Statsbygg, har hatt en effekt. Det er likevel ikke slik at risikoen er borte, mener han.

– De kriminelle aktørene går i større grad mot privatmarkedet, og da mener jeg ikke bare forbrukere, men hos private profesjonelle byggherrer.

Å ha Fair Play-gjengen som vaktbikkjer i byggebransjen, har vist seg å gi resultater. Likevel mistet de nylig 600 000 kroner i offentlig støtte.

– Det er kutt som er ganske dramatisk for oss. Det skal i rettferdighetens navn sies at det var det forrige sosialdemokratiske byrådet som foreslo kuttet, som det nye borgerlige byrådet videreførte.

– I mellomtiden der hadde budsjettet deres økt med omtrent en milliard i nye inntekter, så de burde absolutt hatt råd til det og gitt oss den sikkerheten for å opprettholde aktiviteten.

Les også: Rune skadet seg på jobb for 13 år siden. Nå er endelig millionerstatningen utbetalt

Mer fra Dagsavisen