Overinntak har gitt læreplassmangel

Ifølge statistikken har kun litt over halvparten av elektrofagelevene i Østfold som søkte læreplass i våres, fått det. – Situasjonen er ikke så svart-hvitt, mener utdanningsleder.

– Hvis jeg jobber godt og får gode nok karakterer, så skal det ikke være så veldig vanskelig å få en lærlingplass, sier Lars-Joakim Espelund (17).

Han er elev ved VG2 Elenergi på Glemmen videregående skole i Fredrikstad, og sikter seg inn på en lærlingplass som elektriker fra neste høst.

Sammensatt forklaring

Onsdag skrev Dagsavisen Østfold om status for læreplassformidling i fylket. Fersk statistikk viser at 827 av de 1.138 yrkesfagelevene i Østfold som søkte læreplass i våres – 72,7 prosent – har fått det. Formidlingsandelen så langt i sommer og høst er lavest innenfor elektrofagene, der 54,6 prosent har fått læreplass.

– Vi er nødt til å bli tøffere, og utfordre de bransjene som ikke innfrir i henhold til det vi har grunn til å tro. Jeg har ikke noe godt svar på hvorfor elektrofagene har formidlet lavest andel søker per i dag, sier leder for opplæringskomiteen i Østfold, Elin Tvete (Sp).

Utdanningsleder for elektrofag ved Glemmen vgs., Asbjørn Skjelin, mener det blir for enkelt å peke på at bedriftene ikke gjør nok.

– Situasjonen er ikke så svart-hvitt. Spesielt innen elektrikerfaget er bransjen flinke, kommenterer han.

Skjelin peker også på at læretiden ved mange av elektrofagene er på 2,5 år, i motsetning til de to årene som er standard i de fleste andre fag.

– Vi jobber kontinuerlig med å skaffe læreplasser, og i fjor fikk vi ut alle innenfor elektrikerfaget, men det tok tid. Jeg tror de aller fleste av dem som søkte i år vil være formidlet innen jul, utdyper Skjelin.

Les også: Fredrik er «Årets lærling 2017»

SPENT: Lars-Joakim Espelund (17) håper hard innsats og gode karakterer skal være nok til å sikre ham en læreplass ved en elektrikerbedrift neste høst.
Foto: Hermund L. Kjernli

SPENT: Lars-Joakim Espelund (17) håper hard innsats og gode karakterer skal være nok til å sikre ham en læreplass ved en elektrikerbedrift neste høst.

For mange om beinet

Også daglig leder ved opplæringskontoret for elektrofag i Østfold, Terje Y. Beck, mener elektrobransjen i fylket er bedre på lærlinger enn statistikken skulle tilsi.

– Vi har hatt en «all time high» med tanke på formidling de to siste årene. Vanligvis ligger vi på rundt 90 læreplasser, men i fjor pushet vi det til 100 og i år har vi så langt 120.

– Bransjen har gjort en kjempejobb de siste årene, men vi kan ikke trylle fram bedrifter. Noe av forklaringen er at det har vært for mange som har blitt tatt inn, mener Beck.

I fjor gjorde fylkeskommunen grep, og kuttet tre elektroklasser for å tilpasse inntaket etter behovet i arbeidsmarkedet og kapasiteten ute hos bedriftene. Effekten av dette vil man først se høsten 2019, når disse elevene skal ut i lære.

– Det har over tid blitt utdannet for mange, og det er et veldig begrenset antall læreplasser i flere av elektrofagene. Samtidig vil nok statistikken se betydelig lysere ut utover høsten, og ikke minst til neste år, sier Beck.

Les også: Over 1.000 flere søkere til Østfold-skolene

Pusher elevene

Dette inntrykket bekreftes av formidlingsansvarlig Hans-Einar Rustøy Hansen ved opplæringsavdelingen i Østfold fylkeskommune, som mener det er mange grunner til at elektroelevene kommer dårligst ut så langt i år.

– Vi vet at noe skyldes lite læreplasser innenfor dataelektronikk og automatiseringsfagene. Der får bedriftene heller ikke det vanlige tilskuddet for å ta inn lærlinger, men vi tror likevel det er langt flere som kunne tatt inn lærlinger i disse fagene, og har derfor en liten oppfordring til bedriftene i disse bransjene.

– I elektrikerfaget er det god dekning, og vi har godt håp om at den vil bli enda bedre, sier Rustøy-Hansen.

Tilbake på Glemmen videregående mener utdanningsleder Asbjørn Skjelin det er viktig at eleven selv tar et ansvar for egen framtid.

– Vi prøver å skyve elevene litt, få de til å ta eget initiativ og ringe rundt til bedrifter på egen hånd. Mange av bedriftene oppgir også at de ønsker at elevene skal ta kontakt selv, framfor at skolen gjør det, forteller han.

Denne oppfordringen har i alle fall Lars-Joakim Espelund tatt på alvor før han nå skal ut i utplassering.

– Man kommer langt ved å dra bort til en bedrift, snakke med dem og levere en søknad med CV. Hvis jeg gir et godt inntrykk i utplasseringen kan de tilby meg en læreplass, og det er det jeg satser på.