Vurderer å flytte verneverdige hus. Politiker: – Dette skal vi sørge for at ikke skjer

Trehusene på «Hylla» havner ikke i Vålerengaparken, lover Andreas Halse i Oslo Ap.

Dagsavisen har tidligere skrevet om naboene på Vålerenga som frykter rasering av både parken og skolegården, når Bane NOR skal bygge ut togsporene rett nedenfor Vålerenga skole.

Les saken her: Naboopprør mot parkrasering (+)

I det videre planarbeidet fra Bane NOR, som nå ligger på høring, vurderes det å flytte de rivningstruede husene på «Hylla» til Vålerengaparken eller Svartdalsparken.

Lite seriøst

– Dette skjer ikke så lenge Oslo Arbeiderparti styrer byen, fastslår Andreas Halse, miljøpolitisk talsmann for Oslo Arbeiderparti. Han sitter i bystyret for Arbeiderpartiet, og er også Vålerenga-beboer med barn på Vålerenga skole.

Han synes det er vanskelig å ta forslaget fra Bane NOR seriøst.

– Her ser det ut som det planlegges for å være litt vanskelig. Er det et spill, eller sitter det virkelig ingeniører og jobber, som verken er opptatt av barn eller planter?
Ap-politikeren lover å ta saken videre med Hanna Marcussen, byråd for byutvikling.

– Å flytte trehusene til Vålerengaparken løser ikke problemet. Dette skal vi sørge for at ikke skjer.

Les også: Gjermund trodde ikke det han så på møtet med Bane NOR. Carmen begynte å grine.

Nei fra bydelen

Onsdag hadde Gamle Oslo byutviklingskomité et møte for å behandle Bane NORs høringsvarsel om husene på «Hylla» og mulige relokaliseringstomter.

– Vi kan ikke akseptere at grøntarealer eller parker benyttes til å flytte den verneverdige bebyggelsen på «Hylla» i Enebakkveien, sier Emil Alnæs (MDG), nestleder i byutviklingskomiteen i Gamle Oslo.

– Det ble enstemmig vedtatt. Bane NOR må utrede flere alternativer.

Måtte vurdere tomter

– Det er ikke vårt ønske å flytte trehusene til Vålerengaparken eller Svartdalsparken, uttalte prosjektleder for Brynsbakken i Bane NOR, Torun Hellen, til Dagsavisen i går. De har blitt pålagt av Plan- og bygningsetaten å se på mulige tomter for relokalisering av de verneverdige trehusene, som en forutsetning for å kunne gå videre med planforslaget.

– Bane NOR har utredet mulig flytting av de verneverdige hus, og kommet til at ingen tilfredsstillende tomt er å finne i dette området av byen, sier Hellen. 

Les også: – Bane NOR har satt skylappene på

Lokk er ikke vurdert

Klassisk opplegg fra Bane NOR, sier Ørn Terje Foss, beboer i Kværnerbyen.

– De ville rive de verneverdige husene på «Hylla» og gi erstatning, men er blitt pålagt å utrede muligheter for å flytte disse husene samla til et annet område i nærheten. Da foreslår de flytting til noen områder hvor de vet at det blir protester, slik at de etter høringen kan si at da er vi nok nødt til å bare rive uten å sette dem opp igjen. Mitt forslag om å legge lokk over sporene og flytte «Hylla» samlet dit uten å beslaglegge noe av parken har de ikke vurdert i det hele tatt, konstaterer Foss.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Byantikvarens ønske

– Det er Byantikvaren som likevel ønsker husene flyttet, og som lanserte Vålengaparken som mulig sted å flytte til, forklarer prosjektleder Torun Hellen. 

– Sammen med Plan- og bygningsetaten har vi etter å ha vurdert flere muligheter kommet fram til ennå et alternativ, nederst i Svartdalsparken. Disse to alternative plasseringer er det derfor varslet oppstart av regulering for, i forståelse med Plan- og bygningsetaten. 

Hvorfor har dere ikke vurdert å legge lokk over sporene?

– Det vil føre til meget omfattende og langvarig driftsstans på samtlige baner som går i Brynsbakken. Dette er ikke aktuelt på grunn av hensynet til de mange reisende til og fra hele landet nord for Oslo. Løsningen vil heller ikke føre til at husene kan bevares der de står, og kostnadene ved lokk ville bli svært høye, uten å gi bedre løsninger for jernbanen, avslutter Torun Hellen i Bane NOR.