– Områder som dette ovenfor Trollvann må vernes, mener Gjermund Andersen (t.v.), leder i Naturvernforbundet i Oslo og Akershus og Frode O. Hansen, leder i Lillomarkas Venner. Et vern av Lillomarka vil sikre et mye brukt turområde for innbyggere i mange bydeler i Oslo, påpeker de. FOTO: FRØYDIS FALCH URBYE

Vil verne i Marka

– Både biologiske verdier, historiske verdier og friluftslivsverdier tilsier et slikt vern, sier Naturvernforbundet.

«Vi opplever stadige trusler om forringelse av friluftsaktivitetene i Marka», heter det om bakgrunnen for verneforslaget.

– Disse aktivitetssonene har vi opplevd som en slik trussel.

Det sier Gjermund Andersen, leder i Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, som står bak verneforslaget sammen med Lillomarkas Venner.

– Hva er det dere konkret ønsker?

– At 31 kvadratkilometer av Lillomarka blir landskapsvernområde etter naturmangfoldsloven. Det vil sikre Lillomarka for friluftslivet, og mot industriskogbruk og forskjellige utbyggingstiltak, svarer Andersen.

Til fylkesmannen

Det blir nå opp til Fylkesmannen i Oslo og Akershus å ta stilling til verneforslaget, som kommer etter langvarig strid om aktivitetssonene.

Høyre-byrådet foreslo slike soner i «Kommuneplan 2015 – Oslo mot 2030», som ble lagt fram i april. Ifølge byrådet vil aktivitetssonene føre til langt flere brukere av Marka.

LES OGSÅ: Ny kamp om nasjonalpark

Motstandere av disse planene frykter blant annet for skogens fred og ro hvis det åpnes for nye aktiviteter i randsonen. Andre er redde for at et stort antall barnehage- og skolebarn skal bli fordrevet fra områder de hyppig bruker.

Både SV, Ap, MDG og Rødt i Oslo er nå imot aktivitetssonene. I gårsdagens utgave av Dagsavisen sa også Oslo KrF et klart og tydelig nei til aktivitetssonene. Ifølge fylkesleder Ann Kathrine Skjørshammer innebærer innføring av disse sonene «i realiteten at markagrensen flyttes».

Men KrFs ene bystyremedlem vil ikke kunne sikre flertall mot aktivitetssonene. Høyre, Frp og Venstre har 31 representanter i det avtroppende bystyret mens opposisjonen, inkludert KrF, har 28 representanter.

LES OGSÅ: Bråk om fred og ro

– Kan fjernes

Andersen tar det forestående nederlaget med stor ro.

– Det nye byrådet kan registrere at aktivitetssonene er der, uten aktivt å gjennomføre tiltak. Så kan aktivitetssonene fjernes igjen når kommuneplanen skal rulleres i løpet av den neste fireårsperioden, påpeker han.

Nå har Andersen dessuten forslaget om landskapsvernområde i bakhånd.

– Både biologiske verdier, historiske verdier og friluftslivsverdier tilsier et slikt vern, mener han.

For deg med ♥ for Oslo: Sjekk våre nye Oslo-sider her!