Oslo Unge Venstre mener elevene selv må få velge hva slags PC de skal bruke på skolen. ILLUSTRASJONSFOTO: FREDRIK BJERKNES

Vil velge PC selv

Elevene bør få kjøpe den maskinen de vil og betale mellomlegget selv, mener Oslo Unge Venstre.

Denne uka strømmet elevene tilbake til videregående skole. De nye elevene får utdelt PC av skolen til bruk i skolearbeidet de neste tre årene. Ifølge Tor Frøytvedt Dahl, leder i Unge Venstre, er det svært varierende kvalitet på maskinene som kjøpes inn til Oslo-elevene.

– Problemet er at skolene selv velger hva slags PC de vil bruke, og derfor er det stor variasjon i kvaliteten mellom skolene. Vi mener makten kan flyttes enda et hakk nedover ved at man lar elevene selv få velge PC. Folk har forskjellige interesser og behov, og slik det er nå må mange, meg selv inkludert, ha to PC-er, sier Dahl.

Følg Dagsavisen på Twitter og Facebook!

Fikk trøbbel på eksamen

Han har selv dårlige erfaringer med en PC som ikke holdt mål. Under en matteeksamen i vår gikk maskinen i frys, slik at han mistet deler av arbeidet og ble påført ekstra stress i en allerede spent situasjon.

– Det gikk fint, men sånt skal ikke skje. Eksamensresultatet skal avhenge av elevenes ferdigheter, ikke utstyret.

– Men hva med dem som ikke har råd til å betale mellomlegget for en dyrere PC?

– Jeg har stor respekt for det argumentet, men mener det kan løses ved at det gis ekstra stipend til dem som trenger det. Hvis det er tilfelle, vitner jo også dette om et større problem med barnefattigdom som må løses på andre måter.

– Mener du dette bør være en nasjonal ordning, eller sikter du deg først og fremst inn på Oslo?

– Jeg kan bare uttale meg på vegne av Oslo Unge Venstre, men jeg ser for meg at vi kan starte et prøveprosjekt i Oslo og etter hvert utvide til resten av landet.

LES OGSÅ: Former framtidas skole

Får støtte fra EO

Elevorganisasjonen (EO) støtter Unge Venstres forslag.

– Dette er et godt forslag og det finnes allerede fylkeskommuner som har lignende ordninger. Det er positivt at elevene selv kan velge hva slags utstyr de bruker på skolen, sier EO-leder Kristoffer Hansen, som likevel advarer mot å la skolene bruke en slik ordning som en unnskyldning til å kjøpe dårligere PC-er.

– Vi kan ikke la dette gå på bekostning av grunntilbudet.

LES OGSÅ: – Norge skaper skoletapere