Byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen mener kommunen kan miste viktige eiendommer fordi det tar for lang tid å få vedtak i bystyret.

Vil slippe å spørre bystyret – får blankt nei av sine egne

– Vi ble litt skrekkslagne da vi leste om dette, sier Høyres Øystein Sundelin.

Lørdag avslørte Dagens Næringsliv at konkursgjengangere har solgt en rekke leiligheter til Oslo kommune. Boligbygg, som kjøper leiligheter på vegne av kommunen, har lite dokumentasjon på mange av kjøpene, og Skattekrim har allerede gjennomført en aksjon mot en ansatt i Boligbygg.

Samtidig har det foregått en prosess i Oslo rådhus hvor byråd Hanna Marcussen har bedt om utvida fullmakter.

Byrådet har foreslått at de ikke lenger skal trenge å spørre bystyret om å kjøpe eiendom. Uansett pris.

Fram til nå har grensa vært på 50 millioner kroner.

Skrekkslagne Høyre

– Vi ble litt skrekkslagne da vi leste om dette, sier Øystein Sundelin, Oslo Høyres nestleder i finanskomiteen.

– De ber om en fullmakt til å handle eiendom for så mange milliarder de vil. Men den får de ikke av oss.

– Jo flere fullmakter de folkevalgte gir fra seg ... det er i hvert fall ikke med på å bedre kontrollen, sier han.

– Men jeg vil ikke kontrollere hver binders byrådet kjøper. Derfor har vi gått inn for en grense på 85 millioner kroner, sier Sundelin.

På den annen side, opposisjonen er jo alltid misfornøyd. Det overraskende her er at også byrådspartiene protesterer på byrådets forslag.

Ap setter ned foten

– Det foreligger gode argumenter for en uendelig fullmakt. Men byrådet kommer ikke til å få flertall, sier Aps gruppeleder Frode Jacobsen.

Han gir dermed en liten nesestyver til sitt eget byråd.

– Det er vel ofte sånn at byråder lar seg presse hvis administrasjonen og etatene forteller dem hvor vanskelig ting er. Da er det lett for byråder å la seg rive litt med, uten å se på hva som er riktig i et demorkatisk perspektiv, sier Frode Jacobsen.

Byrådspartiene går inn for å øke byrådets fullmakt til 100 millioner for kjøp av eiendom.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Rødt vil ha nye regler

Vippepartiet Rødt sitter ikke i Finanskomiteen. Men gruppeleder Eivor Evenrud forteller at partiet uansett ikke vil gå for en 100 millioners-grense.

– Det er jo 50 millioner i dag, og vi ser jo at det ikke har fungert heller, sier hun.

Derfor planlegger Rødt å levere en rekke tilleggsforslag.

Risikerer å miste kjøp

Byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen kunne ikke bli intervjuet torsdag. Men vi fikk følgende sitater på epost:

– Oslo er en by i sterk vekst og vi kommer til å trenge tomter til skole, barnehager og andre kommunale tjenester framover. Vi foreslår at byrådet får utvidet den delegerte fullmakt til kjøp av eiendom, slik at kommunen ikke risikerer å miste tilsagn på strategisk viktige eiendommer fordi det tar lang tid å få vedtak i bystyret.

– Trenger man ikke denne demokratiske kontrollen?

– Byrådet er også et folkevalgt organ, men det er opp til bystyret om de ønsker å utvide den delegerte fullmakten de allerede har gitt til byrådet, skriver hun.

Saken avgjøres i bystyret onsdag.