Høyres Eirik Lae Solberg (til venstre) og Arbeiderpartiets Raymond Johansen er enige om en ting: At de vil beholde Politihøgskolen i Oslo.

Vil slåss for å beholde Politihøgskolen

Skal politiutdanningen ligge i Groruddalen, i Søndre Nordstrand, eller langt utenfor byen?

I går debatterte Stortinget den delen av statsbudsjettet som angår justis. Og som Dagsavisen skreiv, var det en avgjørende liten setning som skapte debatt både innenfor og utenfor Stortingssalen: 

«En ny, moderne Politihøgskole skal lokaliseres utenfor Oslo», hadde justiskomiteens medlemmer fra Høyre og Fremskrittspartiet skrevet i innstillingen til budsjettet.

Det har åpenbart minnet Oslo-politikerne på at det er på tide å entre ringen igjen. For siden den artikkelen sto på trykk har Oslotoppene i både Arbeiderpartiet og Høyre vært på tråden.

– Både Moss, Ski, Kongsvinger og flere kommuner i Vestfold og Buskerud jobber med å få Politihøgskolen til seg. Flere av dem har laget utredninger og presentasjoner om hva de kan tilby. Nå må vi i Oslo gjøre det samme, krever Eirik Lae Solberg.

Bakgrunn: Betyr denne setningen farvel til Politihøgskolen?

Overraska over Høyre og Frp

Lae Solberg er gruppeleder i Oslo Høyre. Og selv om han er ivrig på å beholde Politihøgskolen i Oslo har han ikke nødvendigvis resten av partiet sitt på laget.

– Jeg var litt overraska over at både Høyre og Fremskrittspartiet vil flytte Politihøgskolen ut av Oslo. Det er også interessant at de i etterkant prøver å snakke seg bort fra sin egen innstilling, sier Raymond Johansen.

– Det er merkelig når Eirik Lae Solberg anklager byrådet og meg for ikke å gjøre nok. Det er Nicolai Astrup, leder i Oslo Høyre, som leder arbeidet med å flytte Politihøgskolen ut av hovedstaden, sier byrådslederen fra Arbeiderpartiet.

– Hvorfor i all verdens land og rike vil de bryte opp dette miljøet?

Les også: - Politihøgskolen må komme til Moss

Må gå sammen

Eirik Lae Solberg mener partiene i Oslo må gå sammen for hovedstadens politiskole.

– Det jeg håper på er et tverrpolitisk initiativ, hvor vi peker på hva Oslo og Groruddalen kan tilby. Da er det viktig at byrådet lager en utredning og presentasjon som viser fordelene. Nå må ikke Oslo sove, vi må være minst like frempå som de andre, sier han.

– Jeg tar den diskusjonen som har vært nå som et varsku. Nå må Oslo komme på banen.

– Men tror du ikke et blått storting og en blå justisminister vil høre mer på deg, enn på en rød byrådsleder?

– Jeg tror de lytter både til Oslo Høyre og til et felles initiativ fra Oslo kommune. Her må vi alle gjøre det vi kan, sier han.

– Toget har ikke gått, men vi må skynde oss før det forlater stasjonen.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

– Vi har våre planer

Også Raymond Johansen vil ha samarbeid på tvers av partigrensene.

– Eirik Lae Solberg mener du må komme mer på banen, lage noen planer?

– Vi har våre planer. Det er jo ikke noe problem i det hele tatt. Jeg skjønner ikke hva mer vi skulle gjøre, annet enn det arbeidet vi nå legger ned for å finne aktuelle tomter og si at vi ønsker å ha skolen, sier han. 

– Hvis jeg får høre at Oslo ikke har vært fremoverlent, så blir jeg usedvanlig overraska. Vi har flere aktuelle tomter, så tomtesituasjonen bør ikke bli noe problem.

– Jeg skal i hvert fall jobbe knallhardt, legger han til.

Johansen mener at mye taler for å beholde Politihøgskolen i byen. En ting er nærheten til fagmiljøer som Kripos, Økokrim og Politidirektoratet, en annen ting er muligheten til å rekruttere innvandrerungdom. En tredje er mulig byutvikling i Groruddalen eller Søndre Nordstrand. Og på toppen av det hele bidrar Politihøgskolen til beredskapen ved større hendelser i hovedstadsområdet. 

– Jeg kommer til å be om et møte med justisministeren for å legge fram vår bekymring, og for å fortelle hvorfor det er en styrke å legge den til Groruddalen eller Søndre Nordstrand.

– Jeg håper det ikke går politisk prestisje i å flytte Politihøgskolen ut av Oslo. Det vil være veldig, veldig dumt, sier han.

– Er du trygg på Arbeiderpartiet i denne saken?

– Ja, jeg har i hvert fall ikke hørt noen andre signaler. De stemte ikke for den mindretallsmerknaden til budsjettet. Det oppfatter jeg veldig klart som et signal. Dette er jo sunn fornuft.