Arbeiderpartiets ordførerkandidat, Tone Tellevik Dahl, vil støtte Oslos eget teater. FOTO: FRØYDIS FALCH URBYE

Vil skjerme Oslo Nye fra kutt

Arbeiderpartiets ordførerkandidat, Tone Tellevik Dahl, mener byrådet har sovet i timen: Vinner Ap valget lover hun at det skal bli enklere å lage festivaler og at byens eget teater skal vernes mot kutt.

– De siste 18 årene har Oslo Nye Teater måttet bekymre seg for kutt hvert eneste år. Det vil de ikke måtte med oss, sier Tone Tellevik Dahl (Ap). Hun håper kommunevalget vil sikre et kulturskifte i hovedstaden.

Oslo Nye Teater har hatt flere trøblete år, men opplevde i 2014 et regnskapsår som for en gangs skyld ikke viste røde tall.

Men blant de private teatrene ble det murret om konkurransevridning da teatret i sin første sesong med ny teatersjef valgte å satse på en kommersiell musikal. Både Arbeiderpartiet og Høyre bemerket i behandlingen av årsmeldingen til teatret i år at de savner en tydeligere Oslo-profil. Tellevik Dahl mener byrådets krav om at Oslo Nye Teater skal bli prosjektscene, og omstille seg, er bakenforliggende årsak til at de må satse mer kommersielt.

– De dreide seg vekk fra Oslo-profilen, og det er synd. Vi håper at de med vår støtte kan få større handlingsrom, sier hun.

LES OGSÅ: Bekymret for Oslo Nye Teater

Kulturskoler

Oslo Arbeiderparti har laget et eget kulturmanifest med 19 punkter som beskriver den kulturpolitikken de lover å føre dersom de kommer til makten. Tellevik Dahl mener dette er hovedforskjellen på Aps kulturpolitikk og den det sittende byrådet fører:

– Vi vil gjøre kulturen mer tilgjengelig for barn og unge der de faktisk er. Vi må ha bibliotekfilialer i hver bydel, og vi trenger kulturtilbud der folk bor. I dag har vi mange barn som ønsker å være med i kulturskolen, og køene øker, sier Tellevik Dahl.

– Men kulturbyråden forteller også at han ønsker å satse mer på kulturskolene, blant annet gjennom å la private tilbud bli en del av ordningen?

– Det er forskjellen mellom oss og dem: Vi vil ha en åpen port for alle. Det blir fort lommeboka som betyr noe hvis flere private skal inn, sier Tellevik Dahl.

Hun forteller at Ap har et livsperspektiv på kulturpolitikken.

– Vi vil innføre kulturtimen, som regjeringen kuttet vekk. Dette var Stoltenberg-regjeringens satsing, og vi ønsker at i hvert fall Oslos barn skal kunne få en mulighet til å oppleve kultur på den viktigste fellesarenaen for barn uavhengig av bakgrunn, nemlig skolen, sier Tellevik Dahl. I tillegg vil Ap ha mer kultur inn i sykehjem og dagsentre.

– I bydelsutvalget på Sagene, for eksempel, stiller de som vilkår når de tildeler frivillighetsmidler at mottakerne bidrar med noe tilbake til blant annet sykehjem, sier ordførerkandidaten.

Les flere oslosaker fra Dagsavisen her!

Filmpakka

Filmpolitikk har fått tverrpolitisk interesse de siste månedene etter at regjeringen la fram stortingsmeldingen om film. Oslo Arbeiderparti har allerede offentliggjort hva de ønsker for Oslos filmpolitikk, og kulturbyråd Hallstein Bjercke (V) holder innspillsmøte med filmbransjen mandag.

– Vi har et byråd som er utrolig tafatt på filmpolitikk. Det eneste de har gjort er å selge Oslo Kino. Vi har hatt møte med bransjen for lenge siden, og vi har lyttet til dem, sier Tellevik Dahl. Blant tiltakene Ap ønsker er et eget filmsenter for å støtte unge talenter, et regionalt filmfond, støtte til egen kino for dokumentarer og kunstfilm, mer støtte til filmfestivaler og en kommunal insentivordning med tre millioner kroner i oppstartsgaranti.

I tillegg vil Arbeiderpartiet ha flere festivaler i Oslo.

– Vi vet ikke hvilke festivaler vi går glipp av i dag. Det er utrolig mange kommunale tillatelser som trengs for å lage en festival, og jeg skjønner at man lett kan miste motet. Vår tanke er at man skal kunne henvende seg til ett kontor som kan samordne alt. Byrådet har prøvd seg med en løsning på dette, men vi hører at det fortsatt er utfordringer i å forholde seg til kommunen. Det må bli enklere når man vil bidra til liv og fest i denne byen, sier Tellevik Dahl.

LES OGSÅ: Oslo Nye Teater på vei opp igjen

Les alt om årets Øyafestival

 

Aps kulturmanifest

 • Musikk, korps, kor, teater, kunst og dans skal kunne utøves i egnede lokaler, gjennom gratis drift eller subsidierte lokaler med støtte til utstyr.
 • Gjeninnføre kulturtimen i Oslo slik at ett barneskoletrinn får en gratis time kulturtilbud i uka.
 • Bygge ut kulturskoletilbudet slik at ventelistene blir kortere.
 • Opprette en pott på 10 millioner kroner som aktører inne barne- og ungdomskultur kan søke støtte fra.
 • Sikre at det er ungdomsklubber i alle bydeler, tilrettelegge for at bandøvinger kan foregå i lokalene der det er mulig.
 • Gjøre Oslo til filmby gjennom kommunal insentivordning, bedre tilgjengelighet til kommunale locations, et regionalt filmfond, og et regionalt filmsenter og øke støtten til filmfestivalene.
 • Støtte etableringen av kino for kunst- og dokumentarfilm i Oslo i samarbeid med filmmiljøet. Etablering av Vega Scene vil kunne bidra i riktig retning.
 • Opprette eget festivalkontor i kommunal regi for å bistå de ulike festivalene.
 • Forenkle søknadsprosesser. Flere skal få direkte tilskudd, mindre prosjektbasert finansiering.
 • Styrke kulturtilbudet til eldre på dagsentre og sykehjem.
 • Opprettholde minst en bibliotekfilial i hver bydel. Øke tilgjengeligheten til bibliotekene med selvbetjening og utvidede åpningstider.
 • Opprettholde støtten til Litteraturhuset, med vekt på tiltak rettet mot barn og unge.
 • Planlegge for kulturaktivitet i lokalene når nye skoler bygges eller oppgraderes.
 • Tillate kulturaktiviteter i flere sentrumsnære områder som får påvirke lyd- eller gatebildet i kortere perioder. Regulere kulturutøvelse i bybildet etter modell fra andre europeiske storbyer for å sikre aktørene rettferdig tilgang, og befolkningen positive kulturopplevelser.
 • Styrke og videreutvikle Oslo Nye Teater. Støtten opprettholdes på dagens nivå.
 • Øke vedlikeholdet av Middelalderbeltet, inkludert ruinene i Gamlebyen.
 • Legge til rette for at det bygges et akvarium i Oslo.
 • Øke støtten til visuell kunst.