Annonse
Høyre vil sette av 20 millioner kroner i året til støtte for barn som ikke har råd til å være med på fritidsaktiviteter. Bildet er en illustrasjon.

Vil inkludere alle

Mange barn fra lavinntekts-familier deltar ikke i organisert fritidsaktivitet eller idrett på grunn av foreldrenes økonomi. Derfor vil Høyre i bystyret støtte disse med 20 millioner kroner i året.

Annonse
Oslo

 

I sitt alternative Oslobudsjett, som skal opp i Oslo bystyre neste onsdag, foreslår Høyre å etablere en ordning hvor barn og unge kan få støtte til treningsavgifter og utstyr.

Innsats

– Det legges ned en fantastisk innsats blant mange foreninger og frivillige for å inkludere barn og unge som ønsker å delta, men som ikke har råd. Vi ønsker at foreningene og idrettslagene skal få mulighet til å gi et fritidstilbud til flere barn fra lavinntektsfamilier. Med 20 millioner kan dette hvert år komme 10.000 barn i Oslo til gode. Det gjør at mange flere får mulighet til å delta på minst én fritidsaktivitet i uka. Når barna deltar i organisert aktivitet reduseres dessuten sjansen for at de havner i dårlige miljøer, sier Høyres gruppeleder i bystyret, Eirik Lae Solberg til Dagsavisen.

Dagsavisen har tidligere skrevet om Bydel Grorud, som har hatt en lignende ordning.

Bydel Grorud har satt av 300.000 kroner på 2017-budsjettet til dette formålet.

Les saken her: Eva Trosset skammen og ba om hjelp

Virkemiddel

– Det er rom for mer, sa Øystein Søreide til Dagsavisen i april.

– Vi ønsker at alle skal ha muligheten til å delta, uavhengig av økonomien på hjemmebane. Dette er ett av flere virkemidler bydelen har for å utjevne forskjeller og gi en best mulig oppvekst for alle, sa bydelsdirektøren.

Oslo Idrettskrets ser behov for støtte til de som ikke har råd selv.

– Vi i Oslo Idrettskrets er definitivt positive til et slikt forslag, sier generalsekretær i Oslo Idrettskrets, Magne Brekke til Dagsavisen.

– Det er på tide med en byomfattende ordning for slik støtte. Jeg har ikke regnet på summer, men vi er opptatt av at det er likhet for loven. I dag er det ulik praksis i de ulike bydelene. Et idrettslag kan ha medlemmer fra flere bydeler, og da kan noen få støtte, og andre ikke, sier Magne Brekke.

For deg med ♥ for Oslo: Følg oss på Facebook!

– Ressursfattige bydeler

Jevnlig hører han om unger der foreldre ikke har råd til å sende ungene på fritidsaktiviteter.

– Mange idrettslag finner og løser dette på sin måte. Men utfordringen er størst i ressursfattige bydeler, hvor mer enn halvparten av medlemsmassen ikke er betalingsdyktige, sier han.

Han mener at idrettslag ikke kan være sosialkontor, og at det er bydelen som må fordele støtten.

– Dette er en ordning som kan misbrukes, men i utgangspunktet vil dette være basert på tillit og etterskuddsvis kontroll fra det offentlige, sier han.

– Vi imøteser også midler til områdesatsing gjennom idrettslag. Slike midler bør gå gjennom oss i idrettskretsen for å ivareta kontroll på bruken av midlene, legger han til.

Les også: Gir 15 millioner til tennis

Annonse