Annonse
Sykehjemmet på Lille Tøyen er fredet, men står bare og forfaller.

Vil ha omsorg+ på Lille Tøyen

Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet vil ha omsorg+ boliger i det gamle aldershjemmet på Lille Tøyen. Men får ikke med seg de andre partiene på dette

Annonse
Oslo

Byutviklingskomiteen behandlet saken om Lille Tøyen Sykehjem i komitemøtet onsdag kveld, mens forslaget falt.

– H, V og F har et felles forslag om å utvikle omsorg+-boliger i det gamle sykehjemmet. I tillegg ønsker vi å legge til rette for studenthybler og en ungdomsklubb, sier Høyres bystyremedlem og fraksjonsleder i Byutviklingskomiteen, Pia Farstad von Hall til Dagsavisen.

–  Selv om vi ikke fikk flertall for dette i komiteen, vil vi fremme forslaget for bystyret 20. desember, sier Pia Farstad von Hall.

Fra Oslo kommune: Dette er Omsorg+

Fra 1923

Sykehjemmet fra 1923  er fredet, men står i dag og forfaller.

– Det er lemmer foran vinduene, og hele bygget er preget av råte, og forfall. Det er synd at det står slik. Alle er enige om at det ikke skal rives, men det har et stort behov for rehabilitering, sier hun videre.

Det skal bygges et nytt sykehjem på deler av tomten til det gamle, hvor det også blir et tilbud til demente, med blant annet egen sansehage.

– Det gamle sykehjemmet har en struktur som passer godt som omsorgsboliger. Vi mener også at det kan bygges studentboliger i bygget. I Nederland har de god erfaring med å blande studentboliger og omsorgboliger for eldre, sier Høyre-politikeren.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Ungdomsklubb

«I denne saken er det en stor svakhet at det ikke tas stilling til bruken av det gamle sykehjemmet i felt B. Dette er en historisk bygning det er enighet om å ta vare på. Komiteens medlemmer fra H, V og F mener dette bygget egner seg godt til omsorg+-boliger. En positiv fremtid for dette bygget vil være å selge det til en privat aktør som kan starte utvikling av omsorg+-boliger raskt. Det haster med å ta vare på bygget siden forfallet allerede har kommet langt. Omsorg+-boliger vil også kunne ha god nytte av et samarbeid med det nye sykehjemmet. Komiteens medlemmer fra H, V og F mener også at en mindre del av det gamle sykehjemmet kan benyttes til ungdomsklubb. Det vil være en positiv sambruk med omsorg+-boliger og bli en arena der generasjoner kan møtes», heter det i merknadene fra de tre borgerlige partiene i bystyret.

– Vi ser for oss at bygget for eksempel kan selges til private aktører, som for eksempel Selvaag. De har god erfaring med utbygging at omsorg+-boliger, sier hun.

 

 

 

 

 

Annonse