Annonse
Arbeidsutvalget i bydelsutvalget i Bydel Frogner vil elbiler skal innlemmess i beboerparkeringsordningen, og at fremmede elbiler skal betale.

Vil ha lokale elbiler i beboerordningen

Frogner bydelsutvalg ber byrådet inkludere lokale el-biler i beboerparkeringen og pålegge el-biler som ikke er hjemmehørende i bydelen å betale parkeringsavgift når de parkerer i områder med beboerparkering.

Annonse
Oslo

Fra 20. november må alle med beboerparkering betale 3.000 kroner i året for å kunne parkere. Men har du elbil kan du stå gratis så lenge du vil.

Det liker bydelsutvalget i Bydel Frogner dårlig, og ber nå byrådet endre dagens regelverk.

Knapphet

På tirsdagens møte i Arbeidsutvalget i bydelsutvalget, foreslo Arbeiderpartiet å endre disse forskriftene for å gjøre det enklere for de som betaler for beboerparkeringen å finne plass.

Og ikke se at en elbil står der gratis.

«Beboerparkering er per 20.11.17 innført i hele bydel Frogner, minus Bygdøy. Samtidig fjernes gateparkering i bydelen i forbindelse med etablering av sykkelveier. Dette fører til knapphet på parkeringsplasser. Likeledes fjernes det parkeringsplasser i sentrum i forbindelse med bilfritt byliv. Dette gjør at flere velger å parkere i gangavstand til indre by, slik som i deler av Frogner bydel. En av hensiktene med å innføre beboerparkering, er å redusere fremmedparkering og gjøre det lettere for bydelens innbyggere å finne egnet parkeringsplass på gategrunn. El-biler parkerer gratis og inngår derfor ikke i beboerparkeringssystemet. Det kan føre til at el-bileiere fra ytre bydeler og fra nabokommunene, finner det gunstig å parkere i bydel Frogner når de skal til sentrum på jobb eller av andre årsaker. Frogner bydelsutvalg frykter at dette vil gjøre det vanskeligere for bydelens egne innbyggere å finne egnet parkeringsplass på tross av betalt beboerkort. Fortsatt avgiftsfritak for el-biler, kan derfor komme til å undergrave beboerparkeringsordningen og gjøre at den ikke kommer til å fungere som ønsket. El-biler gis lavere priser enn andre biler», heter det i forslaget fra Arbeiderpartiet som er signert gruppeleder Lene Løken.

Alle enige

– Alle partiene er da enige om dette. Frp var fraværende på møtet,  men sluttet seg til i e-post rett etterpå, sier kommunikasjonsrådgiver i Bydel Frogner, Kari Brun Ågotnes til Dagsavisen.

Annonse