Vil fjerne gjengs leie

Ordfører Marianne Borgen (SV) reagerte da Dagsavisen mandag fortalte om «Boligopprøret». Nå vil hun fjerne gjengs leie, og rydde opp i det kommunale leiemarkedet.

 

– Vi er nødt til å rydde opp i boligpolitikken. Det kan ikke være slik at kommunen skal tjene penger på kommunale boliger, sier Marianne Borgen ettertrykkelig til Dagsavisen.

I dag møter hun representanter for «Boligopprøret», for å få innspill til en ny boligpolitikk.

Les også: Samler beboere til å gjøre opprør mot kommunen

Fattigdomsfelle

– Det er åpenbart at dagens system er en fattigdomsfelle. Mange steder har husleien økt med 40–50 prosent. Dette rammer de mest sårbare i Oslo, sier ordføreren.

Hun er glad for «Boligopprøret», og gleder seg til å lytte til dem, og selv komme med innspill.

– Jeg vil gi dem ros for å sette boligpolitikk på den politiske dagsordenen. Og jeg synes de kommer med kloke og rimelige krav, sier hun.

Boligopprøret er en gruppe på rundt 20 personer, som alle har til felles at de leier en kommunal bolig, eller er pårørende til noen som bor i kommunale boliger.

De ønsker en mer forutsigbar boligpolitikk, lengre leiekontrakter og en mer tilpasset leie.

I dag møter de ordføreren på hennes kontor i rådhuset.

– Denne gruppen peker på mange av de utfordringene det kommunale boligmarkedet har, sier Marianne Borgen til Dagsavisen.

– Jeg har møtt flere av personene i denne gruppen tidligere, men da jeg leste i Dagsavisen at de hadde organisert seg, tok jeg kontakt, sier ordføreren.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Opprydding

Ordføreren ønsker en skikkelig opprydding i boligpolitikken.

– Det første vi må gjøre er å få bort gjengs leie, og husleienivået på kommunale boliger må ned, sier ordføreren.

Hun mener det er feil at kommune tjener penger på bolignød.

– Husleien skal være til selvkost, og kunne dekke nødvendig vedlikehold, sier hun.

Hun ønsker videre at kommune skal bygge flere boliger, gjerne i samarbeid med boligselskapene, som blant annet Obos og USBL.

– Vi ønsker flere utleieboliger spredt over byen. Og vi ønsker oss en tredje boligsektor, som skal være ikke-kommersiell, sier hun.

Da Dagsavisen i januar kunne fortelle om uføre Kristoffer, som fikk doblet husleien, begynte den politiske snøballen å rulle.

Og på forrige bystyremøte ble det vedtatt å gå tilbake på gjengs leie for personer som bor i kommunale omsorgsboliger.

Til sommeren kommer byrådet med en ny boligmelding.

– Jeg tenker at vi må begynne å rydde opp for denne gruppen, og for de over 60 år, samt barnefamilier. Men det er klart at husleien generelt må ned, sier hun.

Borgen er også opptatt av lengre leiekontrakter enn tre og tre år.

– Boligen er basisen i våre liv. Og et trygt bomiljø er viktig. Det får man ikke ved korte leiekontrakter, sier Marianne Borgen.