Slik ser vinnerutkastet til A-LAB arkitekter ut for ny studentbyi Brenneriveien 11 på Grünerløkka.

Vil bygge 13 etasjer på Grünerløkka

Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) ønsker å bygge en 13 etasjer høy studentbolig i Brenneriveien 11 på Grünerløkka. Byggestart kan bli om to år.

Oslo har et stort underskudd på studentboliger, og 350 nye leiligheter vl være et kjærkomment tilskudd for byenes studenter, som vil få bosted der de aller helst vil bo.

Midt i smørøyet, med nærhet til kultur, studiested og uteliv.

Les også: Forhandlingene brøt sammen: Tøyensenteret får ikke rødt gulv likevel

Konkurranse

Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) overtok ved årsskiftet eierskapet til eiendommen Brenneriveien 11 på Vulkan like ved utestedet Blå.

Eiendommen har en unik beliggenhet ved Akerselva og er godt egnet for studentboliger. Brenneriveien 11 ligger et steinkast fra flere SiO-tilknyttede lærersteder og ligger midt i smørøyet for studenter med sans for kultur- og uteliv, skriver SiO på sine nettsider.

 – Vi har en ambisiøs plan om å bygge 3.000 til 3.500 nye studentboliger innen 2020, så vil dette bli et kjærkommet tilfang, sier direktør i SiO bolig, Trond Bakke til Dagsavisen.

– Per 1. august hadde vi 6.800 på venteliste for å få studentbolig i Oslo. Mange står fortsatt i kø, rundt 5.000. Men det betyr ikke at disse bor på gata, sier Trond Bakke.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Høring

SiO igangsatte en arkitektkonkurranse der fire ulike arkitektkontorer fikk presentere et forslag til utforming av nye studentboliger.

Vinneren ble kåret i midten av april, hvor arkitektfirmaet A-lab  gikk av med seieren.

Reguleringsplanarbeidet er startet og berørte parter kan komme med synspunkter på planene.

– Vi hadde oppstartsmøte i forrige uke, det vil si at Plan & Bygningsetaten åpner saken.  Det første som skjedde var at vi rykket inn kunngjøring i avisene, og varslet en omreguleringsplan for tomta. Vi har også sendt brev til berørte naboer, sier han.

Bygget som er på tomta i dag, er satt opp etter en tidligere brann, og hører ikke naturlig hjemme på tomta.

– Det er et krevende utredningsarbeider, hvor det er mange hensyn å ta. De er mange gamle ærverdige bygg i området, og dette bygget må avstemmes mot dem, sier boligdirektøren, som håper på byggestart om en to års tid.

Vinnerutkastet til A-lab er et bygg på 13 etasjer.

– Hva vi ender opp med, er ennå tidlig å si, sier Bakke.

Bydel Grünerløkka har allerede behandlet saken og kom med følgende uttalelse:

Bydelen er opptatt av at nybygg skal tilpasses sine omgivelser.  Bydelen tror 13 etasjer mot Møllerveien, mot  Brenneriveien og mot Akerselva vil oppleves som  massivt. Bygningsvolumene må også vurderes i forhold til Nedre Foss Park og Grünerhagen. Bydelen anbefaler  forslagsstiller å nedjustere antall etasjer vesentlig.