Rullestolbrukerne Johannes Loftsgård, Ida Hauge Dignes, Amir Hashani og Ljubomir Krogsberg vil gjerne ta en tur på byen som alle andre. Men de støter på uoverkommelige hindringer flere steder.

– Vi vil ut og ta en øl som alle andre

For Ida Hauge Dignes er hindringene for å delta i Oslos uteliv mange og ofte uoverkommelige. Rullestolbrukere er lei av å bli diskriminert på byen i Oslo.

 

Nå krever Norges handikapforbunds ungdom (NHFU) at Oslo kommune ikke innvilger skjenkebevilling til utesteder som ikke er universelt utformet.

I slutten av april vedtok sentralstyret i NHFU en resolusjon, som skal gjøre det enklere for blant andre rullestolbrukere å komme inn på utesteder.

Les også: – Funksjonshemmet, men verken syk eller pleietrengende

Stiller krav

«Sentralstyret i Norges Handikapforbunds Ungdom krever at Oslo kommune tar inkluderingen av unge funksjonsnedsatte på alvor, og at alle fremtidige skjenkebevillinger kun blir gitt til utesteder som imøtekommer kravene til universell utforming. Dersom kommunen ønsker å være seriøse når det kommer til å skape en by der alle kan delta, mener vi det er riktig og viktig at det blir stilt konkrete krav til aktører som ønsker å etablere utesteder», heter det i resolusjonen som ble vedtatt.

– Vi vil gjerne ta en spontan tur på byen vi som andre. Men det er ofte vanskelig. Bare det å komme innenfor døren kan være en nesten håpløs oppgave. Det hender vi må inn via bakveier og trange ganger for å komme inn. Men vi vil inn hovedinngangen som alle andre. Vi finner oss ikke i å bli behandlet som potetsekker, sier Ida Hauge Dignes (22) og forteller at hun har blitt båret inn. Som en potetsekk.

– Det er ikke alltid like kult å bli løftet opp og båret inn på et utested. Jeg skjønner at noen blir båret ut, sier hun ironisk.

– Vi må ha med oss assistent, og når vakter og ansatte snakker til oss, snakker de ofte over oss. Til assistentene. Akkurat som vi ikke eksisterer, sier hun, og får anerkjennende nikk fra de tre andre i sentralstyret som er med.

For deg med ♥ for Oslo: Følg oss på Facebook!

Universell utforming

Universell utforming betyr at alle skal ha tilgang og bruke fasilitetene, uten spesiell tilrettelegging. Dette innebærer at det settes inn ramper og/eller heiser for å få tilgang, både til og innenfor lokalet. At det er lett å bevege seg og bruke lokalene, er like viktig som å komme seg inn. Blant annet må der være bord som er lave nok til at rullestolbrukere kan bruke det. Der må være HC-toalett, teleslynge og menyer skrevet med punktskrift.

Dagsavisen møter de fire på Cafe Sør i Torggata i Oslo.

Her er det enkelt å komme inn, og de blir tatt godt imot.

– Jeg kommer fra Elverum, og der synes jeg det er bedre tilrettelagt for rullestolbrukere enn i Oslo, sier Ljubomir Krogsberg (26) til Dagsavisen.

– Jeg kan ikke gå på egen hånd. Jeg må ha bistand, eller få hjelp av vakter. Det skal ikke være sånn at man skal planlegge lang tid i forveien for å komme inn, sier Johannes Loftsgård (23).

– Jeg har jo lyst til å gå ut og ta meg en øl som alle andre. Men sånn det er i dag, kreves det mye planlegging. Det blir ofte et ork å gå ut, sier Amir Hashani. (28).

Les også: - Plutselig kjenner jeg protesebeinet bare forsvinne under meg

 

Universell utforming

* Universell utforming (UU), eller bruk av livsløpsstandard, er et begrep innen samfunnsplanlegging, IKT, design, arkitektur, tjeneste- og produktutvikling.

* Den grunnleggende ideen bak universell utforming er å utforme samfunnet slik at så mange som mulig kan delta aktivt uavhengig av funksjonsevne.

* Universell utforming skiller seg fra tilgjengelighet ved at den ikke krever spesialløsninger for enkeltgrupper, som for eksempel egen inngang for rullestoler. I en universelt utformet løsning er det hovedløsningen som skal være brukbar for alle.

Kilde: Wikipedia