Fylkesmannen i Oslo snakker med justisminister Anders Anundsen om økte bevilgninger til vergeordningen for mindreårige asylsøkere. FOTO: GEERT VANDEN WIJNGAERT/NTB SCANPIX

Verger får ikke lønn

Fylkesmannen i Oslo frykter at rettssikkerheten til mindreårige asylsøkere som kommer til Norge blir svekket. Justisdepartementet lover mer penger.

Hittil i år har rekordmange barn kommet alene til Norge for å søke asyl. Men vergene som opptrer på vegne av barna og sørger for at deres rettigheter og behov er dekket, får ikke utbetalt lønna si. 

I enkelte tilfeller har vergene selv tatt opp forbrukslån og måttet trekke kredittkort for å kunne gjøre det jobben krever av dem.

Dette kommer frem i et brev som Vergeforeningen Følgesvenn har sendt til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

LES OGSÅ: – Kan ikke leve med flyktningleir her

Uakseptabelt

– Det er helt uakseptabelt og viser liten respekt for den sårbare gruppen asylsøkere, sier leder av vergeforeningen, Hilde Krogh til Dagsavisen.

– Det er lovpålagt at verger skal være til stede når mindreårige asylbarn møter det offentlige. Man skulle tro man sørget for å behandle vergene på en skikkelig måte. Jeg tror ingen andre i offentlig forvaltning ville ha funnet seg i å vente over fire måneder på lønn, sier hun.

LES OGSÅ: Slik hjelper nordmenn flyktningene

Tar opp lån

Ifølge Krogh har lang ventetid på lønnsutbetaling lenge vært et tema. Men etter at ankomstene økte, har situasjonen blitt ekstrem: Enkelte har inntil nylig ikke fått noen form for godtgjørelse for jobbing i 2015.

– I april-mai oppfordret fylkesmannen verger om å påta seg oppdrag fordi situasjonen var presset. Mange var fleksible og har satt til side ferie og jobb for å kunne hjelpe til. Siden asylmottakene har vært fulle i Oslo, har mange mindreårige blitt spredt rundt i hele østlandsområdet, og reiseveien har vært lang. Verger har tatt opp forbrukslån, brukt opp kredittkort, lånt penger av venner og familie for å finansiere vergejobben. Det kan ikke fortsette, sier Krogh.

LES OGSÅ: Slik øker antallet mindreårige asylsøkere fra Aghanistan

Vergene gir seg

Som en konsekvens, er det flere verger som nå ser seg nødt til å slutte eller trappe ned:

– Det er en umulig situasjon. De kan ikke fortsette å legge ut for utgifter og ta opp lån for å klare å utføre jobben som verge, sier Krogh, sier Krogh.

LES OGSÅ: Ine ga Mohammad en familie

Svekket rettssikkerhet

I starten av september svarte Fylkesmannen at de rett og slett ikke har nok ressurser til å behandle honorarkravene fra vergene. Fylkesmannen har ved flere anledninger bedt om økte ressurser fra Justisdepartementet, men det som har kommet har vært for lite. Det har ikke vært forsvarlig «å tilføre nye ressurser uten at det bevilges mer penger», skriver de i et brev til vergeforeningen.

– På grunn av flyktningsituasjonen har vi siden i mai gradvis fått større problemer med saksbehandlingstiden. Vi har måttet prioritere knallhardt å finne verger til barna, og nedprioritere honorarkravene, forklarer avdelingsdirektør for vergemålsavdelingen, Eldbjørd Sande.

Videre i brevet sier fylkesmannen at de har advart departementet om at konsekvensene av manglende bevilgninger «er at representanter vil slutte å påta seg oppdrag og at de mindreåriges rettssikkerhet som følge av dette kan bli svekket».

Sande utdyper:

– Vi står i fare for å miste gode verger. Hvis vi ikke har nok verger og antall saker fortsetter i dette tempo, vil det gå ut over rettssikkerheten. Det er et dillemma. Vi har varslet departementet om at vi må ha flere ressurser. Vi har en god dialog.

Følg Dagsavisen på Twitter og Facebook!

Lover penger

Dagsavisen har bedt departementet kommentere situasjonene for vergene:

«For å håndtere den kraftige økningen i antall enslige mindreårige asylsøkere styrker Regjeringen representantordningen hos Fylkesmannsembetene med 3 millioner kroner. Departementet skal selvfølgelig svare Fylkesmannen», skriver statssekretær Jøran Kallmyr (Frp) i en e-post.